خانه / علوم تربیتی

علوم تربیتی

دانلود آموزش نگارش اقدام پژوهی

دانلود آموزش نگارش اقدام پژوهی این فایل در قالب فرمت PDf قابل استفاده و آماده پرینت میباشد اقدام پژوهي يك فعاليت علمي و پژوهشي است كه توسط هر فردي كه در حوزه اي به كار مشغول است ، ممكن است انجام پذيرد. هر فعاليتي كه در محيط كاري، منجر به تبديل وضع موجود …

بیشتر بخوانید »

دانلود آموزش و راهنمای عملی اقدام پژوهی براساس کتاب دکتر اقبال قاسمی پویا و جزوات علمی

دانلود آموزش و راهنمای عملی اقدام پژوهی براساس کتاب دکتر اقبال قاسمی پویا و جزوات علمی اقدام پژوهي يك فعاليت علمي و پژوهشي است كه توسط هر فردي كه در حوزه اي به كار مشغول است ، ممكن است انجام پذيرد. هر فعاليتي كه در محيط كاري، منجر به تبديل …

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت بررسی کامل درس پژوهی واقدام پژوهي

پاورپوینت بررسی کامل درس پژوهی واقدام پژوهي پاورپوینت بسیار عالی بررسی کامل درس پژوهی واقدام پژوهي در 87 اسلاید زیبا اقدام پژوهی يك فعاليت علمي و پژوهشي است كه توسط هر فردي كه در حوزه اي به كار مشغول است ، ممكن است انجام پذيرد. هر فعاليتي كه در محيط …

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت بررسی طرح تدبیر راهنمای مدیر در ارتقای کیفیت مدیریت مدارس ابتدایی

پاورپوینت بررسی طرح تدبیر راهنمای مدیر در ارتقای کیفیت مدیریت مدارس ابتدایی پاورپوینت بسیار عالی طرح تدبیر راهنمای مدیر در ارتقای کیفیت مدیریت مدارس ابتدایی با توجه به اهداف آموزش و پرورش که به دنبال بهبود کیفیت عملکرد مدارس هست لذا طرح تدبیر می‌تواند ضمن شناسایی اولویت‌های مدرسه، مدیریت را …

بیشتر بخوانید »

دانلود گزارش تخصصی دبیر علوم تجربی (ویژه فرهنگیان محترم)

دانلود گزارش تخصصی دبیر علوم تجربی (ویژه فرهنگیان محترم) گزارش تخصصی ویژه فرهنگیان محترم در تمامی مقاطع تحصیلی جهت ارتقای رتبه شغلی و ارائه تجربیات مدون شغلی قابل ویرایش با فرمت ورد تهیه و ارائه شده است

بیشتر بخوانید »

دانلود گزارش تخصصی نابهنجار علوم اجتماعی (ویژه فرهنگیان محترم)

دانلود گزارش تخصصی نابهنجار علوم اجتماعی (ویژه فرهنگیان محترم) گزارش تخصصی ویژه فرهنگیان محترم در تمامی مقاطع تحصیلی جهت ارتقای رتبه شغلی و ارائه تجربیات مدون شغلی قابل ویرایش با فرمت ورد تهیه و ارائه شده است

بیشتر بخوانید »

دانلود گزارش تخصصی ورزش (ویژه فرهنگیان محترم)

دانلود گزارش تخصصی ورزش (ویژه فرهنگیان محترم) گزارش تخصصی ویژه فرهنگیان محترم در تمامی مقاطع تحصیلی جهت ارتقای رتبه شغلی و ارائه تجربیات مدون شغلی قابل ویرایش با فرمت ورد تهیه و ارائه شده است

بیشتر بخوانید »

گزارش تخصصی گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی

گزارش تخصصی گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی گزارش تخصصی ویژه فرهنگیان محترم در تمامی مقاطع تحصیلی جهت ارتقای رتبه شغلی و ارائه تجربیات مدون شغلی قابل ویرایش با فرمت ورد تهیه و ارائه شده است

بیشتر بخوانید »

دانلود گزارش تخصصی ابتدایی (ویژه فرهنگیان محترم)

دانلود گزارش تخصصی ابتدایی (ویژه فرهنگیان محترم) گزارش تخصصی ویژه فرهنگیان محترم در تمامی مقاطع تحصیلی جهت ارتقای رتبه شغلی و ارائه تجربیات مدون شغلی قابل ویرایش با فرمت ورد تهیه و ارائه شده است

بیشتر بخوانید »

دانلود گزارش تخصصی علوم (ویژه فرهنگیان محترم)

دانلود گزارش تخصصی علوم (ویژه فرهنگیان محترم) گزارش تخصصی ویژه فرهنگیان محترم در تمامی مقاطع تحصیلی جهت ارتقای رتبه شغلی و ارائه تجربیات مدون شغلی قابل ویرایش با فرمت ورد تهیه و ارائه شده است

بیشتر بخوانید »

دانلود گزارش تخصصی ادبیات متوسطه (ویژه فرهنگیان محترم)

دانلود گزارش تخصصی ادبیات متوسطه (ویژه فرهنگیان محترم) گزارش تخصصی ویژه فرهنگیان محترم در تمامی مقاطع تحصیلی جهت ارتقای رتبه شغلی و ارائه تجربیات مدون شغلی قابل ویرایش با فرمت ورد تهیه و ارائه شده است

بیشتر بخوانید »

دانلود گزارش تخصصی اجتماعی (ویژه فرهنگیان محترم)

دانلود گزارش تخصصی اجتماعی (ویژه فرهنگیان محترم) گزارش تخصصی ویژه فرهنگیان محترم در تمامی مقاطع تحصیلی جهت ارتقای رتبه شغلی و ارائه تجربیات مدون شغلی قابل ویرایش با فرمت ورد تهیه و ارائه شده است

بیشتر بخوانید »

دانلود گزارش تخصصی انشا ابتدایی (ویژه فرهنگیان محترم)

دانلود گزارش تخصصی انشا ابتدایی (ویژه فرهنگیان محترم) گزارش تخصصی ویژه فرهنگیان محترم در تمامی مقاطع تحصیلی جهت ارتقای رتبه شغلی و ارائه تجربیات مدون شغلی قابل ویرایش با فرمت ورد تهیه و ارائه شده است

بیشتر بخوانید »

دانلود گزارش تخصصی تاریخ (ویژه فرهنگیان محترم)

دانلود گزارش تخصصی تاریخ (ویژه فرهنگیان محترم) گزارش تخصصی ویژه فرهنگیان محترم در تمامی مقاطع تحصیلی جهت ارتقای رتبه شغلی و ارائه تجربیات مدون شغلی قابل ویرایش با فرمت ورد تهیه و ارائه شده است

بیشتر بخوانید »

دانلود گزارش تخصصی تربیت بدنی (ویژه فرهنگیان محترم)

دانلود گزارش تخصصی تربیت بدنی (ویژه فرهنگیان محترم) گزارش تخصصی ویژه فرهنگیان محترم در تمامی مقاطع تحصیلی جهت ارتقای رتبه شغلی و ارائه تجربیات مدون شغلی قابل ویرایش با فرمت ورد تهیه و ارائه شده است

بیشتر بخوانید »

دانلود گزارش تخصصی تعلیمات اجتماعی (ویژه فرهنگیان محترم)

دانلود گزارش تخصصی تعلیمات اجتماعی (ویژه فرهنگیان محترم) گزارش تخصصی ویژه فرهنگیان محترم در تمامی مقاطع تحصیلی جهت ارتقای رتبه شغلی و ارائه تجربیات مدون شغلی قابل ویرایش با فرمت ورد تهیه و ارائه شده است

بیشتر بخوانید »

دانلود آموزش نگارش اقدام پژوهی

دانلود آموزش نگارش اقدام پژوهی این فایل در قالب فرمت PDf قابل استفاده و آماده پرینت میباشد اقدام پژوهي يك فعاليت علمي و پژوهشي است كه توسط هر فردي كه در حوزه اي به كار مشغول است ، ممكن است انجام پذيرد. هر فعاليتي كه در محيط كاري، منجر به تبديل وضع موجود …

بیشتر بخوانید »

دانلود آموزش و راهنمای عملی اقدام پژوهی براساس کتاب دکتر اقبال قاسمی پویا و جزوات علمی

دانلود آموزش و راهنمای عملی اقدام پژوهی براساس کتاب دکتر اقبال قاسمی پویا و جزوات علمی اقدام پژوهي يك فعاليت علمي و پژوهشي است كه توسط هر فردي كه در حوزه اي به كار مشغول است ، ممكن است انجام پذيرد. هر فعاليتي كه در محيط كاري، منجر به تبديل …

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت بررسی کامل درس پژوهی واقدام پژوهي

پاورپوینت بررسی کامل درس پژوهی واقدام پژوهي پاورپوینت بسیار عالی بررسی کامل درس پژوهی واقدام پژوهي در 87 اسلاید زیبا اقدام پژوهی يك فعاليت علمي و پژوهشي است كه توسط هر فردي كه در حوزه اي به كار مشغول است ، ممكن است انجام پذيرد. هر فعاليتي كه در محيط …

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت بررسی طرح تدبیر راهنمای مدیر در ارتقای کیفیت مدیریت مدارس ابتدایی

پاورپوینت بررسی طرح تدبیر راهنمای مدیر در ارتقای کیفیت مدیریت مدارس ابتدایی پاورپوینت بسیار عالی طرح تدبیر راهنمای مدیر در ارتقای کیفیت مدیریت مدارس ابتدایی با توجه به اهداف آموزش و پرورش که به دنبال بهبود کیفیت عملکرد مدارس هست لذا طرح تدبیر می‌تواند ضمن شناسایی اولویت‌های مدرسه، مدیریت را …

بیشتر بخوانید »

دانلود گزارش تخصصی دبیر علوم تجربی (ویژه فرهنگیان محترم)

دانلود گزارش تخصصی دبیر علوم تجربی (ویژه فرهنگیان محترم) گزارش تخصصی ویژه فرهنگیان محترم در تمامی مقاطع تحصیلی جهت ارتقای رتبه شغلی و ارائه تجربیات مدون شغلی قابل ویرایش با فرمت ورد تهیه و ارائه شده است

بیشتر بخوانید »

دانلود گزارش تخصصی نابهنجار علوم اجتماعی (ویژه فرهنگیان محترم)

دانلود گزارش تخصصی نابهنجار علوم اجتماعی (ویژه فرهنگیان محترم) گزارش تخصصی ویژه فرهنگیان محترم در تمامی مقاطع تحصیلی جهت ارتقای رتبه شغلی و ارائه تجربیات مدون شغلی قابل ویرایش با فرمت ورد تهیه و ارائه شده است

بیشتر بخوانید »

دانلود گزارش تخصصی ورزش (ویژه فرهنگیان محترم)

دانلود گزارش تخصصی ورزش (ویژه فرهنگیان محترم) گزارش تخصصی ویژه فرهنگیان محترم در تمامی مقاطع تحصیلی جهت ارتقای رتبه شغلی و ارائه تجربیات مدون شغلی قابل ویرایش با فرمت ورد تهیه و ارائه شده است

بیشتر بخوانید »

گزارش تخصصی گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی

گزارش تخصصی گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی گزارش تخصصی ویژه فرهنگیان محترم در تمامی مقاطع تحصیلی جهت ارتقای رتبه شغلی و ارائه تجربیات مدون شغلی قابل ویرایش با فرمت ورد تهیه و ارائه شده است

بیشتر بخوانید »

دانلود گزارش تخصصی ابتدایی (ویژه فرهنگیان محترم)

دانلود گزارش تخصصی ابتدایی (ویژه فرهنگیان محترم) گزارش تخصصی ویژه فرهنگیان محترم در تمامی مقاطع تحصیلی جهت ارتقای رتبه شغلی و ارائه تجربیات مدون شغلی قابل ویرایش با فرمت ورد تهیه و ارائه شده است

بیشتر بخوانید »

دانلود گزارش تخصصی علوم (ویژه فرهنگیان محترم)

دانلود گزارش تخصصی علوم (ویژه فرهنگیان محترم) گزارش تخصصی ویژه فرهنگیان محترم در تمامی مقاطع تحصیلی جهت ارتقای رتبه شغلی و ارائه تجربیات مدون شغلی قابل ویرایش با فرمت ورد تهیه و ارائه شده است

بیشتر بخوانید »

تحقیق بررسي ملاک هاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان پایه اول پسر در مقطع متوسطه

تحقیق بررسي ملاک هاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان پایه اول پسر در مقطع متوسطه دانلود تحقیق  با موضوع بررسي ملاک هاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان پایه اول پسر در مقطع متوسطه، در قالب word و در 99 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: بيان مسأله     9 …

بیشتر بخوانید »

تحقیق رابطه هوش معنوی با باورهای غير منطقی در زوج‌ های دارای تعارض‌ های زناشويی

تحقیق رابطه هوش معنوی با باورهای غير منطقی در زوج‌ های دارای تعارض‌ های زناشويی دانلود پایان نامه با موضوع رابطه هوش معنوی با باورهای غير منطقی در زوج‌ های دارای تعارض‌ های زناشويی، در قالب word و در 103 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول- موضوع تحقيق مقدمه: 2 …

بیشتر بخوانید »

تحقیق بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مخدر

تحقیق بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مخدر دانلود تحقیق با موضوع بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مواد مخدر، در قالب word و در 109 صفحه، قابل …

بیشتر بخوانید »

تحقیق بررسي ملاک هاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان پایه اول پسر در مقطع متوسطه

تحقیق بررسي ملاک هاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان پایه اول پسر در مقطع متوسطه دانلود تحقیق  با موضوع بررسي ملاک هاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان پایه اول پسر در مقطع متوسطه، در قالب word و در 99 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: بيان مسأله     9 …

بیشتر بخوانید »

تحقیق رابطه هوش معنوی با باورهای غير منطقی در زوج‌ های دارای تعارض‌ های زناشويی

تحقیق رابطه هوش معنوی با باورهای غير منطقی در زوج‌ های دارای تعارض‌ های زناشويی دانلود پایان نامه با موضوع رابطه هوش معنوی با باورهای غير منطقی در زوج‌ های دارای تعارض‌ های زناشويی، در قالب word و در 103 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول- موضوع تحقيق مقدمه: 2 …

بیشتر بخوانید »

تحقیق بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مخدر

تحقیق بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مخدر دانلود تحقیق با موضوع بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مواد مخدر، در قالب word و در 109 صفحه، قابل …

بیشتر بخوانید »

بررسی نقش اعتياد در ارتکاب جرم

بررسی نقش اعتياد در ارتکاب جرم اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک مشکل اجتماعی پدیده ای است استعماری که علاوه بر زمینه های شخصیتی،روانی و تربیتی نیز در چگونگی ابتلا به آن از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه وسعت اعتیاد در جهان چنان گسترده است که میلیونها نفر به …

بیشتر بخوانید »

تحقيق تربيت عقلانى

تحقيق تربيت عقلانى چكيده گذشت كه تعليم و تربيت دراصطلاح رايج‏خود، بر عقلانيت‏يعنى پرورش انديشه دلالت دارد. انواع گوناگون تربيت كه اصطلاحا، اخلاقى، سياسى، زيبايى‏شناختى نام گرفته‏اند، اولين حاميان تربيت عقلانى، رويكردهاى مختلف به تربيت عقلانى، ديدگاه سنتى تعليم و تربيت، بررسى بحث‏هاى معاصر در زمينه تربيت عقلانى و پيشنهاد …

بیشتر بخوانید »

تحقيق تربيت فرزند

تحقيق تربيت فرزند فصل اولدر اين فصل1- چگونگي بازي با تربيت بچه ها2- پنج مهارت اساسي تربيت فرزندان3- نگه داشتن حس شوخ طبعي4- پايان بازي1- آن را قبول كنيد، شما مورد توجه نيستيد. بچه هاي شما هستند و هر دو شما آن را مي دانيد. بچه ها متوقف مي شوند …

بیشتر بخوانید »

تحقيق تعليم و تربيت از ديدگاه توماس آكويناس

تحقيق تعليم و تربيت از ديدگاه توماس آكويناس زندگينامه توماس آكويناس توماس آکویناس که نام صحیحش توماس آکوئینی است، اواخر سال 1224 یا اوایل سال 1225میلادی در قلعه روکاسکا در منطقه اکینیو در نزدیکی شهر ناپل، در خانواده ای اشرافی به دنیا آمد. پدرش فئودال منطقه اکینو بود و توماس …

بیشتر بخوانید »

تحقيق تعليم و تربيت

تحقيق تعليم و تربيت مقدمه: معلم بزرگترين نعمت و سرمايه‌ي جوامع بشري، انسان يعني عاليترين تجليگاه خلقت الهي است. انسان مستعد و متصف به همه‌ي صفات و كمالات الهي است و آفريده شده تا به مقام خليفه‌ي الهي برسد و اين سير بدون تعليم و تربيت او ميسر نمي شود. …

بیشتر بخوانید »

تحقيق جهاني شدن و تعليم و تربيت

تحقيق جهاني شدن و تعليم و تربيت    مفهوم شناسي جهاني شدن :       روند تحولات در قرن بيستم در دهه 1970 ميلادي وارد مرحله جديدي شد و در اواسط دهه 1980  تقريباً در تمامي زمينه ها نشان خود را برجاي گذاشت. در دهه 1980 براي اشاره به اين دگرگوني ها …

بیشتر بخوانید »

تحقيق اثرات تكليف شب براي دانش آموزان بهمراه پرسشنامه

تحقيق اثرات تكليف شب براي دانش آموزان بهمراه پرسشنامه دانلود تحقيق در مورد اثرات تكليف شب براي دانش آموزان به همراه پرسشنامه، در قالب word و در 138 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول:     مقدمه بيان مسآله ضرورت و اهميت پژوهش متغيرهاي پژوهش تعريف عملياتي متغيرها فرضيه هاي تحقيق …

بیشتر بخوانید »

تحقيق مهارتهای سالم زیستن

تحقيق مهارتهای سالم زیستن یكي از مهمترين مهارت‌هاي سالم زيستن، مهارت تفكر نقاد است. منظور از تفكر نقاد آن است كه فرد اطلاعات، گفته‌ها و نظرات و پيشنهادها را بررسي كند و هيچ انديشه، پيشنهاد يا نظري را بدون ارزيابي نه رد كند و نه بپذيرد. در اين شيوه تفكر …

بیشتر بخوانید »

تحقيق مهارتهای زندگی

تحقيق مهارتهای زندگی هدف از آموزش مهارتهای زندگی ارتقاِء سازگاری فرد ابتدا با خودش سپس با دیگران و محیطی است كه در آن زندگی می كند. این مهارتها به ما می آموزدكه در طول زندگی به ویژه در موقعیت های پر خطر چگونه عاقلانه و صحیح رفتار كنیم .    هدف …

بیشتر بخوانید »

تحقيق مهارت زندگی جديد

تحقيق مهارت زندگی جديد دنیای ما روز به روز ماشینی تر و پیچیده تر می شود. همه چیز تخصصی شده و روابط آدمها نیز تحت تاثیر تکنولوژی قرار گرفته است. امروز یک نفر نمی تواند از پس همه کارها برآید. و برای هر مسئله ای باید به متخصص مربوطه مراجعه …

بیشتر بخوانید »

تحقيق مهارت در خودآگاهی

تحقيق مهارت در خودآگاهی دانلود تحقیق در مورد مهارت در خودآگاهی، در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: آگاهی از خود و خصوصیات مختلف خود، به انسان کمک می کند با توانایی ها و ضعف ها و سایر خصوصیات خود آشنا شود. همچنین در …

بیشتر بخوانید »

تحقيق مهارت تصمیم‌گیری

تحقيق مهارت تصمیم‌گیری تصمیم‌گیری یک مهارت است. فکر کردن به آنچه باید انجام داد. یک مهارت است. یادگیری انتخاب خوب یک مهارت است. برخی کودکان به‌طور شمی این مهارت‌ها را فرا می‌گیرند، اما بیشتر کودکان نیاز به کمک دارند. خانواده بر این فرآیند تأثیر می‌گذارد. کودکان کوچکتر تجربه تصمیم‌گیری را …

بیشتر بخوانید »

تحقيق مهارت حل مسأله

تحقيق مهارت حل مسأله .وجود مشكل در زندگی طبیعی است. هنر زندگی در توانایی و مهارت در حل مشكلات و كنار آمدن با آنهاست. در واقع خوشبختی انسان در آن نیست كه با هیچ مشكل و مسأله ای روبرو نشود بلكه در آن است كه به هنگام رویارویی با آنها …

بیشتر بخوانید »

شناخت کودکان استثنایی از نگاه خانواده و جامعه و مدرسه

شناخت کودکان استثنایی از نگاه خانواده و جامعه و مدرسه دانلود تحقیق با موضوع شناخت کودکان استثنایی از نگاه خانواده و جامعه و مدرسه، در قالب word و در 22 صفحه، قابل ویرایش، شامل:   کودک استثنایی کیست؟ تعریف کودک استثنایی از نظر جامعه شناسی تقسیم بندی کودکان استثنایی عقب …

بیشتر بخوانید »

بررسی نحوه تأثیر تشویق در افزایش یادگیری

بررسی نحوه تأثیر تشویق در افزایش یادگیری دانلود تحقیق با موضوع بررسی نحوه تأثیر تشویق در افزایش یادگیری، در قالب word و در 75 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از مقدمه تحقیق: شايد براي عده اي تصور اين كه بتوان در مدرسه اي از تشويق استفاده كرد، كمي دشوار است. اما …

بیشتر بخوانید »

برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه

برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه دانلود تحقیق با موضوع برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه، در قالب word و در 9 صفحه، قابل ویرایش.     قسمتی از مقدمه تحقیق: يكي از مهم ترين عوامل شكل دهنده الگوي غذايي جامعه، مجموعه عادات و فرهنگ غذا …

بیشتر بخوانید »

روش های تدریس سنتی و جدید و تأثیر آن در یادگیری دانش آموزان دختر دوره راهنمایی

روش های تدریس سنتی و جدید و تأثیر آن در یادگیری دانش آموزان دختر دوره راهنمایی دانلود تحقیق با موضوع روش های تدریس سنتی و جدید و تأثیر آن در یادگیری دانش آموزان دختر دوره راهنمایی، در قالب word و در 9 صفحه، قابل ویرایش.   قسمتی از ابتدای متن: …

بیشتر بخوانید »

موارد استفاده از شيوه‌هاي تغيير رفتار

موارد استفاده از شيوه‌هاي تغيير رفتار دانلود تحقیق با موضوع موارد استفاده از شيوه‌هاي تغيير رفتار، در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش، شامل:                  شيوه‌هاي ايجاد و افزايش رفتارهاي مطلوب تقويت افتراقي تعریف تقويت افتراقي چه زماني از تقويت افتراقي استفاده مي‌شود چگونه از تقويت افتراقي …

بیشتر بخوانید »