no-img
سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو

گزارش کار بررسی ايمنی در شركت نارين پودر ازندريان - سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو


سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو

ادامه مطلب

گزارش کار بررسی ايمنی در شركت نارين پودر ازندريان
zip
فوریه 19, 2017

گزارش کار بررسی ايمنی در شركت نارين پودر ازندريان


گزارش کار بررسی ايمنی در شركت نارين پودر ازندريان

گزارش-کار-بررسی-ايمنی-در-شركت-نارين-پودر-ازندرياندانلود گزارش کار بررسي ايمني در شركت نارين پودر ازندرياننوع فایل : Word تعداد صفحات : 110فهرست و شرح مطالبمقدمهايمني و بهداشت حرفه اي يکي از مسائل مهم در هر شرکت وکارخانه اي است که لازم است مديريت شرکت توجه لازم را به اين موضوع داشته باشد تا با کاهش يا حتي حذف حوادث و مخاطرات باعث شود محيط کار سالمي به وجود ايد وموجب بالا رفتن توليد و افزايش بهره وري گردد .بدون شک همه ما در طول زندگي يا خود شاهد حوادث ناگوار بودده ايم يا اين حوادث را از ديگران شنيده ايمکه گاه تلخي اين حوادث تا اخر عمر بر زندگي ما اثر مي گذارد.دراين گزارش سعي شده است که در مورد همه ي مخاطراتي که ممکن است در اين شرکت وجود داشته باشد مورد بحث قرار گيرد و بدين طريق بتوانيم حوادث و مخاطرات موجود را شناسايي و کاهش دهيم . فصل اول معرفي شرکتمشخصات شرکتتوضيحات فصل دومخطرات مکانيکيالف ) انواع خطرات مکانيکيتعريف ماشين : تعريف منطقه عملياتي : ماشين ناقص ( نا ايمن ): خطرات مكانيكي :1- خطر مكانيكي سقوط : 2- خطر مكانيكي پرتاب : 3- خطر مكانيكي گيرايش :4- خطر مكانيكي له شدگي :5- خطر مكانيكي سطوح داغ و سرد : 6- خطر مكانيكي NIP ( به داخل كشيدن )7- خطر مكانيكي برش (SHEAR)خطرات ناشي از چرخدنده‌ها و قسمت هاي متحرک در شركت نارين پودرخطرات ناشي از مخازن تحت فشاردر شرکت نارين پودر قسمت‌ اول‌: فصل‌ اول‌ – مقررات‌ كلي‌ فصل‌ دوم‌- جنس‌ حفاظ‌ها فصل‌ سوم‌ – نصب‌ فصل‌ چهارم‌ – قاب‌ و پوشش‌ آن‌ الف‌ – حفاظ‌هاي‌ كوچك‌ب – حفاظ‎هاي قيددارج‌ – حفاظ‌هاي‌ بدون‌ قيدد – اتصالات‌فصل‌ پنجم‌ – حفاظ‌ تسمه‌هاي‌ افقي‌ سقفي‌ فصل ششم – پوشش قاب‎هافصل‌ هفتم‌ – توري‌هاي‌ فلزي‌ فصل‌ هشتم‌ – نصب‌ فصل‌ نهم‌- چشمه‌هاي‌ توري‌ فلزي‌ فصل‌ دهم‌ – ارتفاع‌ حفاظ‌هافصل‌ يازدهم‌ – فاصله‌ بين‌ حفاظ‌ها از كف‌ كارگاه‌ فصل‌ دوازدهم‌ – حفاظ‌ خودكارفصل‌ سيزدهم‌ – حفاظ‌هاي‌ ناوداني‌ شكل‌ (سپري‌) فصل‌ چهاردهم‌ – حفاظ‌هاي‌ چوبي‌ (مصالح‌) قسمت‌ دوم‌ – حفاظ‌ براي‌ وسايل‌ ناقل‌ نيرو (ترانسميسيون‌):فصل‌ اول‌ – تاسيسات‌ انتقال‌ حركت‌ در محوطه‌ بسته‌ فصل‌ دوم‌ – محورهاي‌ ناقل‌ حركت‌ (ترانسميسيون‌)حفاظ‌ محورهاي‌ ناقل‌ افقي‌ فصل‌ سوم‌ – محورهاي‌ ناقل‌ سقفي‌ فصل‌ چهارم‌ – كليه‌ محورهاي‌ ناقل‌ كه‌ زير ماشين‌ قرار دارندفصل‌ پنجم‌ – حفاظت‌ انتهاي‌ محورهافصل‌ ششم‌ – پيوست‌ها (اتصالات‌ محورها)فصل‌ هفتم‌ – پيچ‌هاي‌ اتصال‌ – گاوه‌ها – خارها زوايد و شيارهاي‌ جاي‌ گاوه‌ قسمت‌ سوم‌ – ناقل‌هاي‌ اصطكاكي‌فصل‌ اول‌: كلاچفصل‌ دوم‌ – چرخ‌ دنده‌ها قسمت‌ چهارم‌ – فلكه‌ها :الف‌ – دستورات‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ حفاظ‌ب‌ – فلكه‌هاي‌ خراب‌ يا بدون‌ استفاده‌ج‌ – اثر رطوبت‌ در روي‌ فلكه‌هاد – اثر خوردگي‌ در مقابل‌ مواد شيميايي‌هـ- طوقه‌هاي‌ گرده‌ ماهي‌ (محدب‌)و – ميزان‌ كردن‌ فلكه‌هار – دستگاه‌ ضامن‌ تسمه‌قسمت‌ پنجم‌ – انتقال‌ حركت‌ به‌وسيله‌ تسمه‌ :فصل‌ اول‌ – مقررات‌ مربوط‌ به‌ حفاظت‌ فصل‌ دوم‌ – تسمه‌هاي‌ افقي‌ قسمت‌ ششم‌ – انتقال‌ نيرو به‌وسيله‌ كابل‌ – زنجير يا تسمه‌ لقمه‌اي‌:قسمت‌ هفتم‌ – انتقال‌ حركت‌ قائم‌ يا مورب‌:قسمت‌ هشتم‌ – تسمه‌هاي‌ واقعي‌ در روي‌ فلكه‌هاي‌ پله‌اي‌:قسمت‌ نهم‌ – فلكه‌ هرزگرد تسمه‌ كش‌:قسمت‌ دهم‌ – ياتاقان‌ها و وسايل‌ روغنكاري‌:الف‌ – ياتاقان‌هاب‌ – وسايل‌ روغنكاري‌قسمت‌ يازدهم‌: فصل‌ اول‌ – وسايل‌ كلي‌ فصل‌ دوم‌ – كليدهاي‌ قطع‌ و وصل‌ كننده‌ فصل‌ سوم‌ – شستي‌ كليدهاقسمت‌ دوازدهم‌ – ترمزها:قسمت‌ سيزدهم‌ – دوشاخه‌:قسمت‌ چهاردهم‌ – اهرم‌ كلاچ‌ها و دو شاخه‌ تسمه‌ها:قسمت‌ پانزدهم‌ – پدالها:قسمت‌ شانزدهم‌ – چنگك‌ تسمه‌:قسمت‌ هفدهم‌ – تكيه‌ گاه‌ تسمه‌:قسمت‌ هيجدهم‌ – علايم‌ خبري‌:تعاريف‌مقررات‌:فصل سوم :عوامل زيان آور فيزيکي1- صدااپیدمیولوژیخصوصیات فیزیکی صوتانواع صوت : مکانیسم شنواییارزیابی میزان شنواییشنوایی سنجی گفتاری :صدا و سلامتیصدای محیط کار سه خطر عمده برای سلامتی ایجاد می کند :1. اثرات حاد :2. اثرات مزمن سروصدا :3. اثرات غیر شنوایی سروصدا :وضعيت شرکت نارين پودر از نظر صدامنابع توليد صدادر کارخانه ب ) ارتعاشارتعاش در شرکت نارين پودر ج ) روشنايي در محيط کار: چشم: تاثير و روشنايي بر روي بينايي كارگران:تامين نور كافي و مناسب در محل كار موجب مي‌شود كه: تامين نور كافي و مناسب در محيط‌ هاي كار:عوارض ناشي از ازدياد نور:علائم خيرگي: عوارض ناشي از كمبود نور:چه عاملي سبب بروز نيستاگموس در معدنچيان مي‌گردد:خستگي فكري، خستگي چشمي، سنمنابع نور:روشنايي طبيعي:روشنايي در شرکت نارين پودرد ) گرما در محيط کارتبادل حرارت بدن با محيطموارد مانع توليد يا تبخيرعرقعوارض ناشي از گرماالف-كرامپ گرمايي(Heat Cramps)ب-گرمازدگي( Heatstroke) پ-خستگي ناشي ازگرما(Heat exhaustion)پيشگيري از خطرات ناشي از گرما سازش با گرما:عوامل مؤثر در سازش با گرما:کنترل گرما:استفاده از روشهای کنترلی مدیریتی مثل:گرما در شرکت نارين پودرسرما در شرکت نارين پودرآسیب های برق آسیب های ناشي از برق به چهار گروه اصلی تقسیم بندی می شود :آسيب هاي مستقیم :آسيب هاي غیرمستقیم :خطرات شوک الکتریکیسوختگي سقوط برق گرفتگي عبور جريان الكتريكي از بدن توليد گرماعلائم و نشانه هاپوست:سيستم عصبي:سيستم قلب و عروقي:سيستم تنفسي:سيستم گوارشي:سيستم عضلاني- اسكلتي:سيستم كليوي:عفونت:ساير اندام ها:اقدامات امدادي مؤثر : خطر هاي ناشي از جريان الکتريکي در محيط کارفصل چهارمعوامل زيان اور شيمياييانواع سیلیکوزیس : سیلیکوزیس حاد : گرد وغبار در شرکت نارين پودرمشخصات کاربردها فصل پنجمايمنياموزش ايمني آنالیز نیازهای آموزش :استانداردهای آموزشی :خواندن مقررات مناسب : همکاری با مدیریت به منظور ایجاد اولویت های آموزشی :انتظارات از آموزش : آنالیز مسئله : آنالیز شرکت کنندگان (شنوندگان ): آنالیز شغل : راهنمایی برای نوشتن اهداف یادگیری : – استانداردها رفتار: دادن قلم وکاغذ :حادثه (Accident) : كمك¬هاي اوليه :واحد : آسيبهاي ناشي از كارآماري :آسيبهاي ناشي از كار غير آماري : آسيبهاي جزيي :آسيبهاي ناتوان كننده كلي دائمي : 14 آسيبهاي بدني عمدي : 16 كمر درد : بيماريهاي ناشي از كار : مرگ طبيعي در محيط كار : انجام وظيفه :سوانح توأم با خسارت مالي : حوادث وسائط نقليه و دستگاههاي مكانيكي : حوادث در مدت صرف غذا و حين رفت و آمد بين منزل و محل كار و بالعكس :شبه حادثه ( حوادثي كه بخير ميگذرد ) : آتش سوزي جزئي : آتش سوزي مهم : خسارات مستقيم :خسارات غير مستقيم : موقعيت اضطراري :ایمنی کار در ارتفاعالف:تجهیزات ووسایل حفاظت فردیکارگران :A.B.C.D ایمنی در ارتفاع A:Anchorage محل اتصال B:Body harness کمربند ایمنیC:Connectors اتصالات R:Rescue امدادو نجات خصوصیات.امدادگر باید :ايمني کار در ارتفاع در شرکت نارين پودر: ايمني حريق:دسته بندي انواع حريق آتش دسته A آتش دسته B آتش دسته Cآتش دستهEروشهاي عمومي اطفاء حريق :سرد كردن خفه كردن حذف مواد سوختنيكنترل واكنش هاي زنجيره ايمواد خاموش كننده آتش آبمزاياي آب معايب آب كف آتش نشاني پودر هاي خاموش كننده پودر خشك گاز CO2 تركيبات هالوژنه ( هالن ) خطر حريق در شرکت نارين پودر منابع

دانلود فایل


موضوعات :
گزارش کارآموزی

درباره نویسنده

www.lono.ir

سلام و ادب به کابران دوست داشتنی وب سایت 💠💠💠 www.lono.ir 💠💠💠 من حدود 7 ساله در کار بازار یابی و تبلیغات اینترنتی ام سایت های متعددی دارم جهت خرید بک لینک های قدرتمند برای بالا آوردن سایت شما در نتایج گوگل با کلمات کلیدی مورد نظر شما و کمک به سئو سایتتون میتونم از تجربیاتم در اختیار کاربران محترم قرار بدم 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 شاید افرادی بخواهند یک فروشگاه اینترنتی فایل و مقاله مثل ✅✔️ lonoshop.ir ✅✔️(لونوشاپ) یا همین داک لونو :دانلود مقاله داشته باشند میتونم براتون راه اندازی کنم تا بتونید صد در صد صاحب درآمد ماهیانه چند صد هزار تومان بشید . ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ جهت مشاوره در مورد راه اندازی فروشگاه فایل و همچنین تبلیغات اینترنتی با بنده در تماس باشید 🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰 آی دی تلگرام: wwwlonoir@ شماره تماس : 09214087336 یا از فرم تماس با ما در سایت نظرات پیشنهادات و درخواست های خودتونو ارسال کنید فوری پاسخ داده خواهد شد آرزوی موفقیت برای همه ایرانیان دارم پیروز و شاد باشید ❤️❤️🌺🌺

www.lono.ir 46161 نوشته در سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید