no-img
سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو

پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده - سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو


سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو

ادامه مطلب

پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده
zip
آوریل 25, 2017

پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده


مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده(فصل دوم پایان نامه)

دسته بندی : 

پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده

 » مبانی نظری 


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده(فصل دوم) در 50 صفحه در قالب wordd , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب: 
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی 

قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:

مقدمه
    چهارچوب این پژوهش پنداشتی بوده و بر پایه مفاهیم  سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- خانواده استوار است که در این راستا مفاهیمی همچون سلامت، تعاریف سلامت، ابعاد سلامتی، تعارض کار با خانواده، تعارض خانواده با کار و ابعاد آن ها (زمان، فشار، رفتار) مورد بحث قرار می گیرد.
    سلامت یکی از واژه هایی است که بیشتر مردم با آن که مطمئن هستند معنای آن را می دانند، تعریف آن را دشوار می پندارند. از این رو تعاریف بسیاری از سلامت در دوره های مختلف شده است(37).
    به طور کلی سلامتی مفهوم وسیعی دارد و تعریف آن تحت تاثیر میزان آگاهی و طرز تلقی جوامع با شرایط گوناگون جغرافیایی و فرهنگی قرار می گیرد. ضمن این که سلامتی یک روند پویاست و با گذشت زمان نیز مفهوم آن تغییر خواهد کرد(38). قدیمی ترین تعریف سنتی که از سلامتی شده است عبارت است از ” بیمار نبودن”. انتقاد وارد شده بر این تعریف آن است که نقش عوامل تعیین کننده زیست محیطی، اجتماعی، روان شناختی و فرهنگی را در تعریف سلامتی در نظر نگرفته است(42،39). نارسایی این مفهوم زیست پزشکی ، منجر به ایجاد مفهوم اکولوژیک  شده است که سلامت را به عنوان تعادل پویا بین انسان و محیط زیست و بیماری را به صورت عدم تعادل وجود انسان با محیط زیست در نظر می گیرد(40). با پیشرفت های علوم اجتماعی در دوران معاصر آشکار شد که سلامت می تواند تحت تاثیر عوامل اجتماعی، روان شناختی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی قرار گیرد و هنگام تعریف و اندازه گیری سلامت باید این عوامل را هم در نظر گرفت(41). مدل کلیت  ترکیبی از همه مفاهیم نام برده شده را بیان می کند و می گوید: سلامت، نشانه ای از فکر سالم و عالی در بدن سالم و در خانواده های سالم و محیطی سالم است. این مدل به ارتقاء سلامت و حفظ آن تاکید می کند(37). تعاریف متعددی از سلامت وجـود دارد. فرهنگ وبسـتر  سلامتی را وضعیت خوب جسـمانی و روحی و به خـصوص عاری بودن از درد یا بیـماری جسمی می داند در حالی که فرهنگ آکسـفورد سلامتی را وضعیت عالی جسم و روح و حالتی که اعمال بدن به موقع و موثر انجام شود بیان می کند(42).

در این میان عواملی به عنوان تعدیل کننده تعارض کار- خانواده  مطرح می باشند:
مشخصه های کاری از قبیل فاکتور کنترل در کار به عنوان یک عامل تعدیل کننده با تعارض بین حوزه های کار و خانواده ارتباط دارد. یافته ها نشان داده است که کارمندانی که سطح بالای کنترل( آزادی عمل) دریافت کنند، سطح پایین تری از تعارض را تجربه خواهند کرد. حمایت اجتماعی  در کار نیز از ویژگی های مهم  می باشد که به عنوان یکی از منابع تعدیل کننده، تعارض کار- خانواده را کاهش می دهد. تحقیقات روی این بخش از ویژگی شغلی نشان داد که حمایت اجتماعی در محیط کاری ارتباط معکوس با تعارض کار- خانواده دارد. حمایت اجتماعی ارتباط نسبتاً قوی با هر دو نفوذ مثبت و منفی کار با خانواده داشت. کارمندانی که سطح بالای حمایت اجتماعی را از همکاران و سوپروایزر  دریافت می کنند سطح پایینی از تعارض کار- خانواده  را تجربه خواهند کرد و برعکس(76،25).
    منابع تعارض و فشار در زندگی زوجینی که هر دوی آن ها شاغل می باشند در دو گروه درونی و بیرونی قرار می گیرد. استرس های بیرونی شامل: بار اضافی نقش، تقسیم کار در خانه، مراقبت از فرزندان و تعارض نقش می باشد. استرس های درونی عقاید مربوط به خودکارآمدی و نیازهای روان شناختی است که منجر به ناکامی و ناراحتی می شوند و شامل اجتماعی شدن بر اساس نقش های جسیتی، میل شدید به پیشرفت، فقدان زمان برای صمیمیت و مسائل ویژه برای  زنان و مردان می باشد(24). بار اضافی نقش یک اصطلاح جامعه شناسی است که به معنای بر عهده گرفتن کار بیشتری نسبت به آن چه که فرد در نقش ویژه می تواند
از عهده آن برآید، می باشد(23). زوجین شاغل باید هم نقش فرد شاغل و هم فرد خانه دار را بر عهده بگیرند که هر دو نقش مسئولیت ها و وظایف بسیاری دارد. مخصوصاً اگر زوجین فرزندانی هم داشته باشند. با اضافی نقش فشار و خستگی ایجاد می کند. خستگی به این دلیل ایجاد می شود که تمام توان زوجین صرف برنامه ریزی های زمانبندی شده، می شود. اما بر جنبه های پاداش دهنده تعامل تاکید نمی شود. زوجینی که هر دو شاغل هستند، زمان زیادی را صرف بحث کردن، مذاکره و چانه زدن بر سر مسئولیت های زندگی می کنند و این کار منجر به کاهش صمیمیت می شود(22).

پیشینه تحقیق
مروری بر مطالعات انجام گرفته شده
   مفهوم سلامت و تعارض متقابل کار- خانواده از جمله مباحث بسیار مهم است که بر کیفیت زندگی و کار پرستاران تاثیر می گذارد. این مفاهیم تحت تاثیر عوامل بسیاری می باشند که علی رغم اهمیت آن، بسیار کم به آن پرداخته شده است. در این جا به ذکر9 مطالعه که کم و بیش به ذکر این مفاهیم و اهمیت آن ها  پرداخته اند، اشاره می نماییم.
   از مطالعات مرتبط با تعارض کار- خانواده و سلامتی، تحقیقی است که لالوکا و همکارانش  در سال 2010 انجام دادند. هدف آن ها از این مطالعه بررسی تعارض کار- خانواده و تاثیر آن بر رفتارهای سلامتی در کارکنان سه کشور(انگلیس، فرانسه، ژاپن)، با فرهنگ و آداب و رسوم متفاوت بود. فرضیه بالقوه آن ها در این تحقیق آن بود که تعارض کار- زندگی می تواند اثرات متوسطی بر روی رفتارهای سلامتی و بیماری کارکنان داشته باشد. این مطالعه نیمه ساختاری بود که بر روی 11256 نفر از کارکنان زن و مرد (3397 نفر از انگلیس،4958 نفر از فرانسه و 2901 نفر از ژاپن) که 60-40 سال داشتند، به صورت سرشماری انجام شد. اطلاعات بین سالهای 2002-2001 از طریق ارسال پرسشنامه ها برای نمونه های مورد مطالعه و جمع آوری آن ها از طریق پستی گردآوری گردید. در این مطالعه بیشتر بر روی رفتارهایی که منجر به اختلال در سلامتی 
می شود، تاکید شده بود و نمونه ها در شرکت در این تحقیق کاملاً مختار بودند. اولین متغیر مورد ارزیابی، مصرف انواع دخانیات (سیگار، سیگارت و پیپ) بود که به صورت سیگار کشیدن منظم و عدم استعمال سیگار تقسیم بندی گردید و در نهایت ارتباط آن با تعارض کار- زندگی مورد ارزیابی قرار گرفت. سوال بعدی در ارتباط با مصرف نوشیدنی های الکلی (آبجو، شراب و سایر نوشیدنی های نشئه آور) بود که دفعات و میزان مصرف آن پرسیده شد. نقطه برش برای مصرف زیاد در مردان بالای 280 میلی لیتر در هفته و برای زنان بالای 140 میلی لیتر در هفته تخمین زده شد. عدم فعالیت جسمی بر اساس مدت زمانی که کارکنان در اوقات فراغت صرف فعالیت های فیزیکی مانند: قدم زدن و دویدن می کنند، ارزیابی شد. گزینه های مورد استفاده جهت پاسخ دادن نمونه ها یک ساعت و یا کمتر در هفته، کم، متوسط و زیاد بود. عادات تغذیه ایی از متغیرهای دیگری بود که با پرسش در ارتباط با مقدار مصرف میوه و سبزیجات در روز، مصرف شیر کم چرب به جای پر چرب و استفاده از نان جو سبوس دار به جای نان سفید ارزیابی شد.

چیزی که این فایل را با بقیه فایل ها متمایز کرده است قابل ویرایش بودن و آماده پرینت بودن آن می باشد تا خریدار از خرید خود کاملا راضی باشد.

توضیحات: پرداخت توسط همه کارتهای عضو شتاب در درگاه بانک پاسارگاد امکان پذیر است. شما پس از خرید (مبانی نظری و پیشینه نظری پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده(فصل دوم)) سریعآ لینک دانلود در اختیارتان قرار می گیرد و می توانید آن را دانلود کنید. 


نکته: شما می توانید هرگونه سوال را با مسئول پژوهش نگین فایل در میان بگذارید
.

دسته بندی: عمومی » مبانی نظری

تعداد مشاهده: 39 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 50

حجم فایل:407 کیلوبایت

 قیمت: 13,600 تومان 
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.  پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده کلیه پژوهشگران

  • محتوای فایل دانلودی: 
    در قالب فایل word و قابل ویرایش با زبان فارسی 

لینک منبع و پست :

پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- خانواده – دانلود

e11.ir/پیشینه-پژوهش-سلامت-عمومی-و-تعارض-متقاب/

ذخیره شده

۱۹ فروردین ۱۳۹۶ ه‍.ش. – پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- خانواده … سلامت، تعاریف سلامت، ابعاد سلامتی، تعارض کار با خانواده، تعارض خانواده با کار و ابعاد …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با …

neginfile.ir/…/مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-سلامت-عمومی-و-تعارض-کار-با-خانواده(…

ذخیره شده

چهارچوب این پژوهش پنداشتی بوده و بر پایه مفاهیم سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- خانواده استوار است که در این راستا مفاهیمی همچون سلامت، تعاریف سلامت، ابعاد …

پیشینه تحقیق سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده …

filesell.webnashr.com/tag/پیشینه-تحقیق-سلامت-عمومی-و-تعارض-متقاب/

ذخیره شده

۱۹ فروردین ۱۳۹۶ ه‍.ش. – پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- خانواده … سلامت، تعاریف سلامت، ابعاد سلامتی، تعارض کار با خانواده، تعارض خانواده با کار و ابعاد …

مبانی نظری و پیشینه سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- …

significantarticles.ir/…/52862-مبانی-نظری-و-پیشینه-سلامت-عمومی-و-تعارض.html

ذخیره شده

۲۲ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض کار خانواده در 38 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد پیشینه و …

مبانی نظری پیشینه تحقیق با موضوع سلامت عمومی تعارض …

maxto.ir/list/مبانی+نظری+پیشینه…با…سلامت+عمومی+تعارض…کار/-+خانواده.html

ذخیره شده

مباني نظري و پيشينه تحقيق با موضوع سلامت عمومي و تعارض متقابل کار خانواده دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی بازدید ها 19 مبانی نظری و پیشینه تحقیق با …

فایل مبانی و پیشینه نظری سلامت عمومی و تعارض متقابل کار …

filedl98.rzb.h5h.ir/post484433.html
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc. قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه. سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- خانواده. چهارچوب این پژوهش پنداشتی بوده و بر …

خرید و دانلود مبانی نظری و پیشینه سلامت عمومی و تعارض …

puyantikpaperd.ir/papernumber-9963.html

ذخیره شده

۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مبانی نظری و پیشینه سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده. ادامه مطلب … محقق گرامی،شما با جستجوی مبانی نظری و پیشینه پژوهش درمان …

پایان نامه بررسی سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده …

iranifarda.ir/file-53-پایان-نامه-بررسی-سلامت-عمومی-با-تعارض/

ذخیره شده

۲۹ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض کار و خانواده در پرستاران انجام شده است. … نتیجه گیری: یافته های این پژوهش اهمیت ایجاد تعادل در زندگی خانوادگی و شغلی پرستاران را … فصل دوم : زمینه و پیشینه پژوهش.

پایان نامه ارشد با موضوع تعارض کار خانواده و خانواده کار | …

wesria.xyz/search/پایان-نامه-ارشد-با-موضوع-تعارض-کار-خانواده-و-خانواده-کار

ذخیره شده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع …

پایان نامه : بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار …

avafile.com/پایان-نامه-بررسی-ارتباط-سلامت-عمومی-با/

ذخیره شده

۳۱ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. – پایان نامه : بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر … فصل دوم : زمینه و پیشینه پژوهش.

ارتباط تعارض خانواده-کار با سلامت روان و تعارض زناشویی در …

tpccp.um.ac.ir/index.php/ijap/article/view/13756

ذخیره شده

توسط حاجی کرم – ‏2017
هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین تعارض خانواده- کار با سلامت روان و تعارض زناشویی زنان شاغل استان تهران بود. روش: به منظوربررسی هدف پژوهش، روش …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت عمومی و تعارض متقابل …

irdl.iranh.ir/مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-سلامت-عمومی-و/

ذخیره شده

۲۹ بهمن ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- خانواده … کلید واژه ها: سلامت عمومی,مبانی نظری,تعارض متقابل کار_ خانواده,دانلود فایل … سلامت یکی از واژه هایی است که بیشتر مردم با آن که مطمئن هستند معنای آن را می …

SID.ir | تحليل ساختاري تعارض کار- خانواده با خشنودي شغلي …

fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=151922

ذخیره شده

مشابه

توسط هاشمي شيخ شباني سيداسماعيل
هدف اصلي اين پژوهش بررسي ارتباط تعارض کار- خانواده با خشنودي شغلي و سلامت روان به عنوان پيامدهاي اصلي و علاوه بر آن بررسي نقش ميانجي گري استرس شغلي، در …

فشار روانی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/فشار_روانی

ذخیره شده

مشابه

درواقع استرس زمانی ایجاد می‌شود که ما نتوانیم با فشارهای کوچک کنار بیاییم. … هر چیزی می‌تواند جزو این فشار کوچک باشد مثلاً پول، کار، درس و . … نزدیکان، و وجود یک بیماری بااهمیت در خانواده از جمله عوامل بیرونی رهاسازی فشارعصبی هستند. ….. بر اساس نظر روانشناسان اثرهای سخت رویی بر سلامت روانی به وسیله مکانیزم‌های ارزیابی و …

[PDF]دریافت فایل

ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/520843

ذخیره شده

رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ادراك ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﻣﺎن و. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮان … ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر. -. ﺧﺎﻧﻮاده. : ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ. 38. اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﮐﺎر. -. ﺧﺎﻧﻮاده. 39. اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر و ….. ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻓﺮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ دو ﺣﯿﻄﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . وﺟﻮد. ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ و ﺗﻌﺎ.

پیشینه تحقیق و مبانی نظری سلامت عمومی و تعارض کار …

victormyroslavawld.30to.net/830/
۲۷ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – … برای فتح میدان نبرد اقتصادی · تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتار استراتژیک کارکنان شرکت سایپا با تاکید بر نقش میانجی تعهداستراتژیک …

پایان نامه روانشناسی ارتباط بین تعارض کار خانواده با ابعاد …

wesria.com/…/پایان+نامه+روانشناسی+ارتباط+بین+تعارض+کار+خانواده+با+ابعاد+ســ…

ذخیره شده

پايان نامه با موضوع ارتباط بين تعارض کار-خانواده با ابعاد ســلامـت رواني ادامه مطلب . … خانواده و خانواده کار بر سلامت رواني کارکنان آتش نشانی شیراز پیشینه پژوهش: …

پایان نامه مقایسه رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین …

www.jahandoc.com/پایان-نامه-مقایسه-رابطه-فرسودگی-شغلی-ب/

ذخیره شده

۳ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – پایان نامه مقایسه رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین حسابرسان و پرستاران … 2- فصل دوم: پیشینه تحقیق و چارجوب نظری… …. و خانوادگی او تحت تأثیر قرار میگیرد، روابط اجتماعی او در محل کار و بیرون از آن تضعیف … هدف این پژوهش بررسی وضعیت فرسودگی شغلی، سلامت روان و ارتباط میان این دو متغیر در …

باشگاه فروشگاه های مولانا در سل یو

myrightel.xyz/
فروشگاه اینترنتی مستانه با فایل های نفیس و ناب،مرجع فروش،بازاریابی … مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده(فصل دوم پایان نامه).

تعارض کار- خانواده در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی …

journal.alzahra.ac.ir/article_2243_13.html

توسط حسابی – ‏2015
مطالعۀ حاضر با هدف بررسی تعارض کار- خانواده در پرستاران انجام شد. … یافته‌های این پژوهش به اهمیت ایجاد تعادل در زندگی خانوادگی و شغلی پرستاران تأکید … یکی از مدل‌های روش عمومی مدل ناسازگاری فشار نقش‌های کار- خانواده گرینهاوس و بیوتل[3] است. …. در عین حال تعارض بین نقشی می‌تواند سلامت جسمی و روانی مردان و زنان شاغل را به …

[PDF]The relationship of work-family conflict with overall health, …

jbs.ir/article-1-1741-en.pdf

ذخیره شده

توسط N Arshadi – ‏2014 – ‏مقالات مرتبط
conflict (WFC) with overall health, workplace cognitive failure and marital satisfaction, considering the … پژوهش. حاضر. با. هدف. تعیین. رابطه. تعارض. کار. -. خانواده. با. سالم. ت. کل. ،ی. نارسا. یی ….. حاضر به منظور افزودن اطالعات بیشتر به پیشینه پژوهشی این. حیطه و نیز … جسمانی، نقش جسمانی، درد بدنی، سالمت عمومی،. سرزندگی،.

[PDF]رابطۀ تعارض کار خانواده با عدالت سازمانی، تعهد سازمان …

journals.khuisf.ac.ir/jsr-p/article-1-997-fa.pdf

ذخیره شده

توسط HR Oreyzi – ‏بیان شده در 2 یافته – ‏مقالات مرتبط
داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن. ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف از اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـ. ﺔ. ﺗﻌـﺎرض ﻛﺎرـ. . ﺧـﺎﻧﻮاده، ﺑـﺎ. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲِ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﻳﻚ ….. ﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ، ﺗﻮان ﻓﺮد، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و.

پیشینه و مبانی نظری تعارض کار خانواده – ایران پژوهش

https://www.iranpajohesh.com/پیشینه-و-مبانی-نظری-تعارض-کار-خانواده.html

ذخیره شده

مبانی نظری پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع تعارض کار خانواده را می … دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری سلامت عمومی و تعارض کار خانواده.

[DOC]تعیین میزان سلامت روان در بین پرستاران شاغل در …

dl.madsg.com/management/تعیین%20میزان%20سلامت%20روانی.doc

ذخیره شده

در پژوهشي نشان داده شد كه پرستاران مورد بررسي در مراقبت هاي ويژه داراي سطوح … هستند و ضعف پيشينه مطالعاتي در زمينه بررسي وضعيت سلامت روان پرستاران شاغل در … دومين موضوع مهم در زمينه سلامت روان و ارتباط آن با كار اين است كه ما در طول زندگي … مشکلات روحی و خانوادگی تاثیر بیشتری روی افراد دارد که کنترل افراد را بر هم می …

نقدی روش شناسانه به شیوه فراتحلیل بر مطالعات انجام شده در …

download-thesis.com/product/نقدی-روش-شناسانه-به-شیوه-فراتحلیل-بر-مط/

ذخیره شده

هدف روش فرا تحلیل نشان دادن شیوه تفکر در ترکیب پژوهش ها با استفاده از روش های … درست پیشینه پژو هشی، بکارگیری شواهد متضاد و استفاده از یک روش ترکیبی ….. روانی سازمانی با فشار شغلی، رضایت شغلی و سلامت روان با توجه به نقش واسطه ای … رابطه تعارض کار خانواده با حمایت سازمانی ادراک شده ، استرس شغلی ، وخود تسلط …

[DOC]انجام دهند – ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/…/541bfc3d0cf2218008c4ddf3

ذخیره شده

مشابه

با اين حال پژوهشگران حوزه سلامت روان، علي الخصوص متخصصان و محققان علاقمند به … بر اين اساس هدف از پژوهش حاضر معرفي رويكرد خانواده درماني معنوي- مذهبي و تبيين …. تعارض و درگيري ميان افراد (كه باعث رضايت در زناشويي و رضايت خانوادگي شده و … و معنويت با كاركردهاي خانوادگي را مورد بررسي قرار مي دهند، در اين كار با مشكلات و …

[PDF]بررسی تعارض کار- خانواده در بین پرستاران زن و مرد …

www.ensani.ir/storage/Files/20161206152157-9626-88.pdf

ذخیره شده

۱۶ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – واژگان کلیدی. تعارض کار- خانواده، جنسیت، پرستاران، رضایت شغلی. …. 3- پیشینه ی تحقیق … پژوهش نشان داد که تعارض کار- خانواده ارتباط معنی داری با رضايت کاری ….. از اين رو،(Patel& et al, 2008: 38) را در حوزه ی عمومی انجام دهند …… tween Work-life Conflict and Demands on Canada’s Health Care System,.

پژوهش های روانشناسی – شرکت ملی حفاری ایران :: NIDC

www.nidc.ir/HomePage.aspx?TabID=5181&Site=douranportal&Lang=fa-IR

ذخیره شده

مشابه

پژوهش های روانشناسی انجام شده با همکاری اداره بهبود محیط کار … 7-عنوان پاياننامه : بررسی رابطه تعارض کار-خانواده با سلامت روان، عملکرد شغلی و خشنودی شغلی با …

[PDF]ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﯿﻔﯿ ﺖ زﻧﺪﮔﯽ رؤ – نشریات …

journals.umz.ac.ir/article_423_146f9c09738a242f2a499fad504d0919.pdf

ذخیره شده

توسط شعبانی بهار – ‏2012 – ‏مقالات مرتبط
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﯿﻔﯿ ﺖ زﻧﺪﮔﯽ رؤﺳﺎ و ﻧﺎﺋﺐ رؤﺳﺎي ﻫﯿﺌﺖ. ﻫﺎي ورزﺷﯽ. اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان …. ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن. ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻗﺮار داده .اﻧﺪ. ﺑﺎ ذﮐﺮ. اﯾﻦ ﻣﻘﺪ ﻣﺎت، ﻣﻮﺿﻮع …. ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض …

رابطه بین تعارض کار – خانواده و خانواده – کار با رضایت …

www.hawzah.net/…/رابطه-بین-تعارض-کار-–-خانواده-و-خانواده-–-کار-با-رضایت-شغل…

ذخیره شده

مشابه

تاریخ انتشار : 1388/7/13 … هدف ازانجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعارض کار – خانواده وخانواده –کار با رضایت شغلی دبیران مرد و زن دوره … رابطه بین رضایت کار – خانواده و سلامت روان دبیران هم در گروه مردان و هم درگروه زنان وهم در کل گروه معنادار بود.

رابطه تعارض کار خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد …

elmyar.net/پایان-نامه-ارشد-مشاوره-رابطه-تعارض-کار/

ذخیره شده

پایان نامه ارشد مشاوره: رابطه تعارض کار خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در … مبانی نظری پژوهش و پیشینه … 2-12-1- مدل اول: چهار دسته نظریه مدلهای عمومی…. 38 …. در ابتدا، کیفیت زندگیکاری بر اثرات استخدام بر خوب بودن کلی و سلامت …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش نهاد خانواده

imnafiledl.rozblog.com/post/25

ذخیره شده

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همراه با … خانواده را گروهی از افراد می داند كه با ارتباطات خویشاوندی مستقیما پیوند یافته و اعضای …. مبانی نظری و پیشینه سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- خانواده

[PDF]ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ : ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﺮﺳﺘﺎران / ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

nmj.umsha.ac.ir/article-1-1102-en.pdf

ذخیره شده

توسط H Tavangar – ‏2012 – ‏بیان شده در 3 یافته – ‏مقالات مرتبط
ﻫﺪف ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﺠﺎرب ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر. /. ﺧﺎﻧﻮاده ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . روش. ﻛﺎر. : اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ر …. ﻣﻨﺒـﻊ اﺻـﻠﻲ اﺳـﺘﺮس ﺑـﺎ. ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﺮاﺗـﻲ ﺑـﺮاي ﺳـﻼﻣﺘﻲ …. 20(. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت. ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﺮ. دي از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر، ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻞ ﺧـﺪﻣﺖ و …. ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺮاي …

کارکنان خانواده

scholarship-bl.zozanaqe.ir/tag/کارکنان+خانواده

ذخیره شده

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی کارکنان آتش نشانی شیراز پیشینه پژوهش: کریمی در …

[PDF]ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮﺳﺘﺎران – ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر : ﻧﻘﺼﺎن ﺧﻮدﻛﺎراﻣﺪي – مجله تحقیقات …

jqr.kmu.ac.ir/article-1-91-en.pdf

ذخیره شده

توسط F Alhani – ‏2012 – ‏بیان شده در 3 یافته – ‏مقالات مرتبط
ﻧﻘﺼﺎن ﺧﻮدﻛﺎراﻣﺪي ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪاﺧﻞ وﻇﺎﻳﻒ ﻛﺎري و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر … ﺧﺎﻧﻮاده،. ﭘ. ﺮﺳﺘﺎري، ﭘﻴﺎﻣﺪ، ﺧﻮدﻛﺎراﻣﺪي، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻴﻔﻲ،. اﻳﺮان . ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ. : ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ. :5/3/91 … ﻋﻠﻮم ﺳﻼﻣﺖ. 1391. 1؛. )2:( 147 -135. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر. -. ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻮﻋﻲ از ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن …. 22(. ﻦﻳا. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎ. ﺳﺆاﻻت. اﻃﻼﻋﺎت. ﻓﺮد. ي. و. ﺳﺎﺑﻘﻪ. ﻛﺎر. و. ﺗﻨﻮع. ﺑﺨﺶ. ﺷﺮوع و. ﺳﭙﺲ. ﺑﺎ. ﺳﺆال.

جدیدترین مقاله و تحقیق دانش آموزی-دانشجویی با میز امداد …

moshavereh.xyz/
فروشگاهی آنلاین با ارائه خدمات دانلود رایگان فایل و پروژه های جدید دانشجویی … مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده(فصل دوم پایان نامه).

[DOC]بررسي رابطه بين شادكامي و سلامت روان در بين دانشجويان …

www.prozhebist.ir/…/بررسي-رابطه-بين-شادكامي-و-سلامت-روان-در-بين-دانشجويان.d…

ذخیره شده

مشابه

روش كار:دراين تحقيق از روش همبستگي استفاده شد و جامعه آماري اين پژوهش را …. در طول قرن بيستم انسان پيش از تمام تاريخ بشريت دستخوش دگرگوني از نظر … برخی سلامت روان را معادل با سازگاری با محیط خانواده دوستان وبه طور کلی اجتماع می دانند. …. سلامتي روان است که از تعارض عاري مي باشد از استعداد و توانايي بارزي استفاده …

iran cpa – انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران

www.irancpa.com/ArticlesByCategory.aspx?cat=1

ذخیره شده

مشابه

اثربخشی درمانگری چند وجهی لازاروس بر ارتقاء سلامت عمومی در بيماران ام اس … مبتنی بر هستۀ تعارضی موضوع ارتباطی در بهبود نشانه‌های گوارشی و شيوه‌های مقابله با تعارض … مقايسه اثربخشی دو رويکرد خانواده درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی و نظام عاطفی … اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر روابط اجتماعی دختران فراری: پژوهش مورد منفرد.

[PDF]رابطۀ تعارض و سرریزشدگی کار- خانواده با شکایات جسمانی

www.iranapsy.ir/fa/journal/download/category/590-paper777?download=485…

ذخیره شده

»تعیین رابطه تعارض و سرریزشدگی کار و خانواده با شد هدف کلی در پژوهش حاضر …. را در حین کار در. زبان فارسی مورد سنجش قرار دهد، پرسشنامه ای نه سوالی بر مبنای پیشینه مطرح برای ….. nurses, Journal of Research & Health, 4(3), 778-787.

[PDF]ﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣ ي ﺮو ﯿ ﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧ ﺆﻣ ﯽ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣ

journals.police.ir/backend/…/2a6db6c174a9bd47a381d2b700c335577b639dc1.pdf

ذخیره شده

ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ. و رواﻧ. ﯽ. ﮔﺮدد . ﻓﺸﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺮس. ﻫﺎي. ﺷﻐﻠ. ﯽ. ﻦﯾا. اﻓﺮاد ﻣ. ﯽ … ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. داﻧﺸﮕﺎه آزاد. اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ دﻫﺎﻗﺎن. -3. ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ. : 18. /. 04. /. 93 … ﺧﺎﻧﻮاده، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﺪن ﻓﺮد … ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن … در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از.

[PDF]ارتباط عوامل استرس زای شغلی با سلامت عمومی کادر … – مجله …

chj.rums.ac.ir/article-1-43-fa.pdf

ذخیره شده

توسط نوریان – ‏2010
ارﺗﺒﺎط ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاي ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﺎﻏﻞ در. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎي … ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران داﺷﺘﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ و ﺳﺎﻋ. ﺖ ﮐﺎري ﺑﺎ ﺷﺪت اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ. ﭘﺮﺳﺘﺎران ارﺗﺒﺎط … ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ. Mounz. و ﻫﻤﮑﺎرش. و. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ charnley. ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. ﻨدﻫ. ﺪ. ﮐﻪ ﮐﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮس. زا،. ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ….. ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎﻧﻮاده اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻮﺟﺐ. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺒﻊ …

[PDF]رابطه بین تعارض کار- خانواده با مولفه های … – نشریه …

ijn.iums.ac.ir/article-1-1638-fa.pdf

ذخیره شده

توسط فرهادی – ‏2013 – ‏مقالات مرتبط
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻌ. ﺎرض ﮐﺎر. –. ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺮك ﺷﻐﻞ در ﭘﺮﺳﺘﺎران زن … ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ. : ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺮك ﺷﻐﻞ، ﺗﻌﺎرض ﮐ. ﺎر. -. ﺧﺎﻧﻮاده. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ. : 19. /4/ … ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ …. ﺗﻌﺎرض ﻧﻘﺶ، رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ.

اساتيد هيأت علمي – دانشکده پرستاری و مامائي – دانشگاه علوم …

nurse.mums.ac.ir/index.php/teachers/67-cv-prof

ذخیره شده

پژوهشگر برتر گروه بهداشت و روان دانشکده پرستاری و مامایی مشهد-سال 1394 … مقايسه تاثير برنامه گفتمان خانوادگي با آموزش رواني بر استيگما در خانواده بيماران …… معاونت اداری مالی دانشکده از تاریخ 29/7/85 لغایت 12/8/87 ….. الحسین امامی سیگارودی و دکتر کاظم نژاد )بررسی سلامت عمومی و ارتباط آن با تعارض متقابل کار – خانواده …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سلامت روانی,مبانی …

ocsim.ir/tag/مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-با-موضوع-سلام/

ذخیره شده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده فرمت فایل: docxحجم فایل: 136 کیلوبایتتعداد صفحات فایل: 38 پس از پرداخت، …

جدیدترین و بروزترین مجتمع بازاریابی و فروش پروژه …

atonline.xyz/
شغل اهمیت و ضرورت ویژه‌ای در زندگی انسان دارد و در واقع یکی از تصمیم ….. مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده(فصل دوم پایان نامه).

[PDF]ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ زﻧﺎن ﻣﻌﻠﻢ راﺑﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺧ – زن و مطالعات …

jwsf.iaut.ac.ir/article_519730_4971a19e406684023b10be42a00f446f.pdf

ذخیره شده

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺧﻮد ﭘﻨﺪاره و ﺳﻼﻣﺖ. رواﻧﯽ زﻧﺎن ﻣﻌﻠﻢ … ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ زن ﻣﺪارس دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮ. داراب در ﺳﺎل … ﺳﺎل. مﭼﻬﺎر. -. ﺷﻤﺎر. ه. ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ. -. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 1391. ص ص. 63- 49. ﺗﺎرﯾﺦ ارﺳﺎل. :07/05/91. ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش. :21/03/92 …. ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻮﻫﺮ در ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺰل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم. ﻣﻌﻨﺎداري ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ … در ﺧﺎﻧﻮاده. ﺑﺎ. ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ. ».

عمومی

karyabonline.xyz/cat-4-عمومي.aspx
علم سلامت عمومی شاخه‌اي از علم بهداشت است كه با پيشگيري از اختلال هاي رواني و حفظ ….. مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده(فصل دوم …

اخلاق حرفه‌اي؛ ضرورتي براي سازمان | معرفت اخلاقي

marefateakhlagi.nashriyat.ir › معرفت اخلاقي شماره 4

ذخیره شده

مشابه

ارسال شده توسط admin در تاریخ پنجشنبه, 11/21/1389 – 06:58 … در ادامه، با اشاره به عوامل پايه‌اي اخلاق حرفه‌اي، چگونگي اشاعه و ترويج آن در جهت توسعه سازماني بيان مي‌شود. … در ابتدا مفهوم اخلاق حرفه‌اي به معناي اخلاق کار و اخلاق مشاغل به کار مي‌رفت. …. منشور اخلاقي هر سازماني، از اشتراک عمومي همة اعضاي سازمان در مورد اصول و قواعد اخلاقي …

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ – توسعه اجتماع …

qjsd.scu.ac.ir/article_12522_bfcc5d777e8927998ed4ac05ce100702.pdf

توسط رضایی دره ده – ‏2016
ي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ. ، ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. ي ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺤﺮان. ﻫﻮﯾﺖ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ اﺳﺖ. ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه … ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ. ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ. ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ. ي ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر . ﺧﺎﻧﻮاده …. و ﺟﯿﻨﮑﯿﻨﺰ،. 1381. : 16. ). ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. ﭘﮋوﻫﺶ. اﻟﻒ). ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﺧﻠﯽ. رﺳﺘﮕﺎر ﺧﺎﻟﺪ (. 1381. ،). در. رﺳﺎﻟﻪ. ي …. در ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد دا ….. ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻣﺎﻧﯽ و اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر، ﺗﺪاﺧﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ.

ارائه الگوی ساختای عوامل خطرسوگ بحران زاورابطه آن با … – …

thesisdl.ui.ac.ir/Forms/Public/Details.aspx?Id=4160&&Type=False…

ذخیره شده

رابطه بین تعارض کار-خانواده و خانواده-کار با رضایت شغلی دبیران دوره دبیرستان فیروزآباد فارس انتشارات : دانشگاه اصفهان … فصل دوم: پیشینه پژوهش پیشنه نظری

روانشناسی-علوم تربیتی-علوم اجتماعی|پایان نامه|پروژه|تحقیق

parsproje.com/pn/88-ol-sa.html

ذخیره شده

مشابه

SA2- پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی … SA39-بررسی میزان استفاده از رسانه ها در اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه … SA47- پایان نامه روانشناسی عمومی خانواده و دشواری های رفتاری کودکان در شهر … OL13-بررسی تأثیر روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشویی در بین دانشجویان متأهل.

[PDF]ﺧﺎﻧﻮاده و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ – ﺛﻴﺮ ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر ﺗﺄ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠ

pubj.ricest.ac.ir/index.php/code9pe/article/download/911/970

ذخیره شده

مشابه

۸ آذر ۱۳۹۱ ه‍.ش. – ﻛﻪ اﺳ. ﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر. -. ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺄ. ﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﻠﻴﺲ … ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ اﺳﺘﺮس. ﻫﺎ … ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر. ،. ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و. ﺳﻼﻣﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﭘﻴﭽﻴﺪه …. دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻠﺮﻳﮕﻞ و اﺳﻠﻮﻛﺎم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ را …. ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ. در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. ” ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫـﺎ.

پیشینه پژوهش درباره هنر و نقاشی درمانی – ایران پروژه

www.iranprojhe.com/پیشینه…/140-پیشینه-پژوهش-درباره-هنر-و-نقاشی-درمانی.ht…

ذخیره شده

۲۴ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – پیشینه پژوهش درباره هنر و نقاشی درمانی: پیشینه هنر و نقاشی درمانی: اولین بار … در سال 1925 نولان لوئیس شروع به استفاده از نقاشی آزاد برای … خلق تصاویر به عنوان نقطه شروع درمان برای گروه، خانواده یا فرد به کار گرفته می شود . بیماران سریعاً راه رسیدن به هیجانات و آگاهی یافتن از تعارضات خود را پیدا می کنند …

تحقیق بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه …

bankmaghale.ir/تحقیق-بررسي-مقايسه-اي-سلامت-رواني-بين-س/

ذخیره شده

مشابه

مفاهیم به کار رفته در پرسشنامه سلامت روان GHQ – ۲۸ ۹ پیشینه تحقیق ۱۰ … نظریه کورت لوین)۱۸۹۰( در ارتباط با سلامت روان ۱۶ نظریه کارل راجرز … پیشینه پژوهشی ۲۱ سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده های شهر مشهد ۲۳ یافته ها ۲۴ … بررسی تأثیر شیوه های حل تعارض ارتباطی و راهبردهای حل مسئله بر سلامت روانشناختی دانشجویان.

[PDF]ﭼﮑﯿﺪه – مشاوره و روان درمانی خانواده

fcp.uok.ac.ir/article_9641_80e595613e1077f0df9b921c30cdbecf.pdf

ذخیره شده

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ درﻣﺎن راه ﺣﻞ ﻣﺪار. ﺑﻪ ﺷﯿﻮ. ة. ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻣﺎدر. -. دﺧﺘﺮ در ﻣﺎدران …. ﻧﻮﺟﻮان، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ رﺷﺪ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﮐﻤﮑـﯽ در ﻣﻮاﻗـﻊ ﻻزم، دﺳـﺘﺮس داﺷـﺘﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ (اﺳﺘﯿﻦ …. ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧـﻪ، دوﺳـﺘﺎن، ﻫﻤﮑـﺎري در ﮐﺎرﻫـﺎي ﺧﺎﻧـﻪ و ﺗﮑـﺎﻟﯿﻒ ﻣﺪرﺳـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﻣـﯽ. ﺷـﻮد.

تنگناها و جهت گیری های پژوهش در حوزه سلامت روانی جانبازان – …

militarymedj.ir/article-1-904-fa.pdf

توسط A Kh – ‏2013
پژوهش حاضر با استفاده از روش مطالعه مروري و تحليل محتوا، اطالعات موجود در پایگاه هاي اطالعاتي در زمينه پژوهشهاي انجام شده در حوزه … آسيب هاي رواني، کاهش ميل جنسي، اختالل تهاجمي، تعارض و عالیم …. از مفروضه ها و پيشينه پژوهشي، طبقه یا گروه ها تعيين شدند و سپس به … در زمينه سالمت روانی جانبازان و خانواده آن ها در دهه 80، انجام شده.

جانورشناسی – فروشگاه اینترنتی کافی نت مستانه

coffinetmastaneh.xyz/cat-58-جانورشناسي.aspx
دانلود پاورپوینت کامل بیمه حوادث اشخاص با 60 اسلاید زیبا و باکیفیت ….. مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده(فصل دوم پایان نامه).

[PDF]فصلنامه رفاه اجتماعي شماره 39 – فصلنامه رفاه اجتماعی

refahj.uswr.ac.ir/files/site1/user_files_2310c2/admin-A-10-1-52-b8445f8.pdf

ذخیره شده

مشابه

توسط ME Riahi – ‏2011 – ‏بیان شده در 19 یافته – ‏مقالات مرتبط
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ راﺑﻄﺔ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﺎ ﺳـﻼﻣﺖ. روان و ﻧﻴﺰ … اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮة ﻧﻤﻮﻧﻪ … ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ادراك ﺷﺪه، دﻳﻦ داري، ﺳﻼﻣﺖ روان،. ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ. : 8/10/87 …. ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده، دوﺳﺘﺎن، و دﻳﮕﺮان ﻣﻬﻢ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ….. ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻌﺎرض ﻧﻘﺶ، ﮔﺮاﻧﺒـﺎري.

پایان نامه ها – وبلاگ اختصاصی مصطفی نجفی-مقالات و پایان …

ravan-usb.blogfa.com/category/5/پایان-نامه-ها

ذخیره شده

مشابه

۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ ه‍.ش. – بررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان …. در پيشينه نظري پژوهش مطرح مي گردد و از آنجا که عنوان سلامت روان در اين تحقيق … روان شناختي ذاتي و دروني با استفاده از نوعي دگرگوني رواني ميسر مي شود. …. سالمندان زن و مرد ساکن در خانواده ها از نظر سلامت عمومي و مولفه هاي آن يعني «نشانه هاي …

تحقیق فرسودگی شغلی

bankmaghaleh.ir/تحقیق-فرسودگی-شغلی/

ذخیره شده

بر این اساس، در پژوهش حاضر رابطه فرسودگی شغلی با کارکردهای خانوادگی … پیشینه تحقیق در رابطه با فرسودگی شغلی : ۶۳ … ۱۳- پویانفر، آزیتا (۱۳۸۱) بررسی رابطه بین کارآئی خانواده با سلامت عمومی زوجین …. تحقیقات ملی در آمریکا نشان می دهد که ۷۲ درصد مردان و ۸۳ درصد زنان تعارض مهمی را بین انتظارات و نقشهای خانوادگی و کاری …

ios – مجتمع بازاریابی و فروش پروژه و تحقیق دانشجویی

xing.fileyar.ir/cat-163-ios.aspx

ذخیره شده

دانلود پکیج آموزش تصویری ساخت و راه اندازی تابلو روان LED (همراه با نرم افزار راه انداز) …… مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده(فصل دوم …

[DOC]دریافت فایل – دانشگاه صدا و سیما

iribu.ac.ir/sitepics/gallery/104802160413.docx

ذخیره شده

مشابه

در واقع دغدغه ذهنی پژوهشگر پس از یک دهه فعالیت تجربی در رادیو و مصاحبه‌های … براي پيشينه تحقيق، که به منظور دستيابي به مطالعات و تحقيقات انجام شده در زمينه … درباره خلاقیت و ارتباط آن با موضوع‌های غیررسانه‌ای کارهای زیادی انجام شده ‌است، اما درباره … ارتباط جمعي يا عمومي، تعبير تازه‌اي است كه جامعه‌شناسان آمريكايي براي مفهوم …

[PDF]زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻌﺎدل ﮐﺎر ﺑﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﮐﺎر، ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﮐﺎر ﺑﺮرﺳﯽ راﺑ – دوفصلنامه ع …

sc.journals.pnu.ac.ir/pdf_374_232177e29910401e1c4eff4c11e5b399.html

ذخیره شده

توسط صفاری نیا – ‏2013
ﺗﺎرﯾﺦ. ﭘﺬﯾﺮش. : 5/3/92(. The study of relationship between Workload, Job control … ﺪﻣﻪ. : ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﮐﺎر ﺑﺎ. ﺗﻌﺎدل ﮐﺎر. . زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ . روش …. ﮐﺎر. ﮐﻨﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎ. (. ﻧﻈﯿﺮ. : ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻓﻀﺎي ﮐﺎري. اﻧﻌﻄﺎف. ﭘﺬﯾﺮ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﻮدﮐﺎن و … 1997(. ) ﺗﻌﺎدل ﮐﺎر. . زﻧﺪﮔﯽ را. « رﺿﺎﯾﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب در ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ. ﺗﻌﺎرض ﻧﻘﺶ. ».

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺮاي ﺗﺴﻬﻴﻢ ﺷﻐﻞ در اﻳﺠﺎد ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ ﻛﺎر و ز – آینده پژوهی …

jmfr.srbiau.ac.ir/article_5182_ef6a74367e228c6dfb71a6154131d066.pdf

ذخیره شده

توسط ایران نژاد پاریزی – ‏2013
۱۵ دی ۱۳۹۱ ه‍.ش. – ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. 276. ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ … ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ ﻛﺎر و زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮد، ﭼﻬﺎر. ﻣﻮﻟﻔﻪ رﺿﺎﻳﺖ … اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده و. اﯾﺠﺎد ﺗﻮازﻧﯽ … ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ رادﮐﻠﯿﻒ. 7. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، …… ﮐﻨﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ. ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ . 4. در روش ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن در ﺷﻐﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮ. ﺳﺮ. ﮐﺎر.

قالب سایت – فروشگاه تخصصی عمران و ساختمان مولانا

oninline.xyz/cat-6-قالب-سايت.aspx
دانلود پاورپوینت کامل بیمه حوادث اشخاص با 60 اسلاید زیبا و باکیفیت ….. مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده(فصل دوم پایان نامه).

[PDF]استرس شغلی در محیط کار

iicmo.com/uploads/Sazgaraeii.pdf

ذخیره شده

دهد که این خود، هم بر عملکرد فرد در سازمان و هم بر کیفیت زندگی خانوادگی وی تأ … ما نیز با هدف واکاوی مفهوم استرس کاری شکل گرفت، بنابراین روش این پژوهش از حیث ماهیت، توصیفی … پیشینه .7. رابطه بین سبک. های مدیریت با سالمت سازمانی و استرس شغلی کارکنان … بررسی تاثیر مدیریت استرس بر استرس شغلی و تعارض شغل.

رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای …

1001daneshjo.ir/رابطه-بین-خودکارآمدی-با-سلامت-روان-در-ب/

ذخیره شده

رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی … تولد و حضور كودكي با كم تواني ذهني در هر خانواده اي مي تواند رويدادي نامطلوب و چالش زا … بتواند با مسائل عمیق خود کنار بیاید، باید با خود و دیگران سازش یابد و در برابر تعارض های ….. ضمناً تمام اطلاعات در این پرسشنامه¬ها محرمانه بوده و جهت یک کار پژوهشی می¬باشد.

نکات ویژه – بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت روان …

hamrah110.blogfa.com/post/20

ذخیره شده

مشابه

دست‌ كم‌، به‌ چهار دليل‌ زير پژوهش های مرتبط با زندگی کاری از جمله پژوهش حاضر …. تعارض در خانواده و تعارض در محیط کاری و همچنین کیفیت زندگی و رضایتمندی از …

نقش سالمت خانواده و سالمت معنوی در بهزیستی پرستاران …

journals.sbmu.ac.ir/mh/article/viewFile/13601/10388

توسط حافظ ستوده – ‏2016
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانش. گاه آزاد اسالمی واحد … بنابراین پژوهش حاضر با … تاریخ پزشكي. سال هفتم، شماره بیست. وپنجم، زمستان. 4931. خانواده و س. ت. الم. ش س …. تعارض برخوردار بودند، شادکامی و بهزیس …. در پژوهش حاضر پایایی این مقیاس با استفاده از ضری ….. Conceptual and operational definition of spiritual health:.

[DOC]روش ها

eprints.hums.ac.ir/2229/1/Copy%20of%20123مقاله%20هانیه%20حافظی.docx

ذخیره شده

مشابه

توسط حافظی
هدف این پژوهش ، مقایسه سلامت روان و رضایت زناشویی کارکنان بخش اداری و درمانی … روش ها : با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه رابطه بین سلامت روان و رضایت مندی … مشکلات و تعارض های خانوادگی و زناشویی افزایش چشمگیری یافته اند و شواهد … و پیشینه تحقیق گردآوری شد، سپس با استفاده از پرسشنامه های سلامت روان scl90 و …درباره نویسنده

www.lono.ir

سلام و ادب به کابران دوست داشتنی وب سایت 💠💠💠 www.lono.ir 💠💠💠 من حدود 7 ساله در کار بازار یابی و تبلیغات اینترنتی ام سایت های متعددی دارم جهت خرید بک لینک های قدرتمند برای بالا آوردن سایت شما در نتایج گوگل با کلمات کلیدی مورد نظر شما و کمک به سئو سایتتون میتونم از تجربیاتم در اختیار کاربران محترم قرار بدم 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 شاید افرادی بخواهند یک فروشگاه اینترنتی فایل و مقاله مثل ✅✔️ lonoshop.ir ✅✔️(لونوشاپ) یا همین داک لونو :دانلود مقاله داشته باشند میتونم براتون راه اندازی کنم تا بتونید صد در صد صاحب درآمد ماهیانه چند صد هزار تومان بشید . ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ جهت مشاوره در مورد راه اندازی فروشگاه فایل و همچنین تبلیغات اینترنتی با بنده در تماس باشید 🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰 آی دی تلگرام: wwwlonoir@ شماره تماس : 09214087336 یا از فرم تماس با ما در سایت نظرات پیشنهادات و درخواست های خودتونو ارسال کنید فوری پاسخ داده خواهد شد آرزوی موفقیت برای همه ایرانیان دارم پیروز و شاد باشید ❤️❤️🌺🌺

www.lono.ir 46161 نوشته در سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.