no-img
سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو

پیشینه پژوهش خلاقیت - سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو


سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو

ادامه مطلب

پیشینه پژوهش خلاقیت
zip
آوریل 25, 2017

پیشینه پژوهش خلاقیت


مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت(فصل دوم پایان نامه)

دسته بندی : 

پیشینه پژوهش خلاقیت

 » مبانی نظری 


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت(فصل دوم) در 25 صفحه در قالب wordd , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب: 
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی 

قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:

خلاقیت
یکی از ویژگی‌ها  و صفات شناختی که در مباحث مختلف مورد توجه محققین و پژوهشگران قرار گرفته است ویژگی خلاقیت است با توجه به مشکلات مختلفی که دنیای امروز با آن دست به گریبان است توجه به تفکر انتقادی و عامل پیش‌بینی کنندهآن یعنی خلاقیت از اهمیت ویژه‌های برخوردار است.

تعریف خلاقیت
در بین روانشناسان توافقی که حاکی از نظر مشترک پیرامون تعریف خلاقیت باشد وجود ندارد. در واقع گستردگی تعریف، نشأت گرفته از دیدگاههای گوناگون روان شناختی از این پدیده است. خلاقیت فرآیندی از خلاق بودن است، مجموعه ای از اعمال که ایده‌ها  افکار و اشیاء فیزیکی جدیدی را به وجود می‌آورد (کلایتون ،2002). آلدر (2002) “در کتاب چگونه هوش خلاق را تعریف کنیم؟”، خلاقیت را این گونه تعریف کرده است:
•    چیزی است که هنر پیشگان دارند.
•    یک نگرش غیر معمول یا بدیع به مسایل است.
•    تداعی با عناصر شناختی منفک با ایده هاست.
•    فرآیندی که به محصول با ارزش می‌انجامد.
•    یک استعداد یا صفت خاص حاصل شده‌ی مغزی به عنوان یک نظام پیچیده است.
•    فرآیندی که چیزی را جدید و با ارزش می‌کند.
•    ویژگی‌ها  و خصوصیات بی همتایی از آنچه که فرد به آن معنا می‌دهد.
رانکو  (2007) نیز خلاقیت را شامل آفرینش چیزی جدید و مفید می‌داند.  یکی از نظریه پردازانی که تحقیقات گسترده ای در رابطه با خلاقیت انجام داده است.  تورنس (1998،به نقل از سیف، 1387)، سه تعریف برای خلاقیت در سه زمینه پژوهشی، هنری و وابسته به بقاء مطرح کرده است. به نظر وی تعریف پژوهشی خلاقیت عبارت است از فرآیند حس کردن مشکلات و مسایل، شکاف در اطلاعات، عناصر گم شده چیزهای ناجور، حدس زدن و فرضیه سازی درباره این نواقص و ارزیابی و آزمودن این حدس‌ها  و فرضیه ها، تجدید نظر کردن و دوباره آزمودن آنها و بالاخره انتقال نتایج. تورنس در تعریف هنری خلاقیت به مصادیقی اشاره می‌کند که برخی ازمصادیق عبارتند از: خلاقیت مانند خواستن دانستن است، خلاقیت مانند دوباره نگاه کردن است، آفرینندگی مانند خط زدن خطاهاست، آفرینندگی مانند خواندن به سبک خود است.  تورنس در تعریف خلاقیت”وابسته به بقاء” خلاقیت را عبارت از قدرت کنار آمدن با موقعیت‌های دشوار و خطرناک می‌داند، وقتی که شخص هیچ راه حل از پیش آموخته شده‌ای ندارد.  گانیه (1985، به نقل از سیف، 1387) خلاقیت یا آفرینندگی را نوعی حل مسأله می‌داند که تازگی نتایج تفکر آفریننده از ویژگی‌های آن است. در نظریه گیلفورد آفرینندگی بر حسب تفکر واگرا تعریف شده است (سیف،1387).

دیدگاه‌های کلی مربوط به خلاقیت
در ارتباط با خلاقیت، یک نظریه منحصر به فرد که مورد قبول همگان باشد وجود ندارد.  به همین دلیل، نظریه‌های متفاوتی که در این زمینه وجود دارند را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم، تا ببینیم هر کدام برای درک کلی موضوع چه چیزی عرضه می‌کنند.

دیدگاه غرب از خلاقیت
تعاریف خلاقیت و هم چنین فرآورده و نگرش به آن، از فرهنگی به فرهنگ دیگر فرق می کند. تعریف غرب از خلاقیت بیشتر در آزمون های خلاقیت تورنس مشاهده می شود. در این آزمون ها تکالیف به صورت سیالی (تعداد ایده ها)، انعطاف پذیری (تنوع و گوناگونی ایده ها) و ابتکار (معنی دار بودن ایده ها) نمره گذاری می شوند که این‌ها  بازتابی از دیدگاه دنیای غرب به خلاقیت است.  نگرش‌های فرهنگی به سمت خلاقیت از ارزشهای اساسی و اصلی غرب در طرفداری از گروه‌های اجتماعی مثل آزادی، فردیت گرایی و پیشرفت اصولی و زیر بنایی ناشی می‌شود و اصطلاحات ابتکار، سیالی و انعطاف پذیری دیدگاه‌های فرهنگ غرب را زنده می‌کند (آدلر، 2002).

دیدگاه شرق از خلاقیت
دیدگاه شرق در مورد خلاقیت بیشتر از اصول زیر ناشی می‌شود:
1.    بیان کمال فردی 
2.    در ارتباط با سنت و عرف در دوره‌های قبلی تاریخ (شامل قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین آن‌ها) می‌باشد.
3.    بیان و توصیف یک حس درونی از خصوصیات اصلی آن است.
این دیدگاه، خلاقیت را به اشکال مختلف به مراقبه مربوط می‌کند.  مراقبه روشی است که ما درون خود را می‌بینیم و خلاقیت را در آن جا می‌دهد. خلاقیت بیشتر به نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو، به مفهوم خود شکوفایی با کمال فردی که در روانشناسی غربی اهمیت دارد، نزدیک است. خلاقیت در دیدگاه شرقی تلاش دارد واقعیت‌های ناهشیار موجود را کشف کند، نه این که چیزی جدید را اختراع کند. بنابراین، تلاش در جهت خلق دوباره می‌باشد و فعال سازی مجدد مطرح است نه اختراع. در بعضی از کشورهای شرقی خلاقیت بیشتر یک ابراز روحانی است و نه یک فرآیند حل مسأل دنیوی (آدلر،2002).

پژوهش‌های صورت گرفته در داخل و خارج کشور
    خلیلی آذر  (1386) در مطالعه ی خود با عنوان مقایسه هوش هیجانی دانش آموزان تیزهوش و عادی و رابطه ی آن با پیشرفت تحصیلی بیان داشت که بین هوش هیجانی دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد و هوش هیجانی نیز با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در رابطه است.  
    پیرخائفی و همکاران (1386) در پژوهشی با عنوان مقایسه خلاقیت و هوش دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی بیان داشتند که بین میانگین خلاقیت و هوش دانشجویان رشته‌های مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد.
    تمنایی فر و گندمی‌(1390) در مطالعه ای با عنوان رابطه انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان بیان کردند که بین انگیزش و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد. و میانگین نمرات انگیزش پیشرفت در دانشجویان دختر و پسر با هم تفاوت معنی داری وجود دارد به این صورت که انگیزه پیشرفت دختران بیشتر از پسران است.
    سیفی (2008). در پژوهش خود در زمینه رابطه ی بین انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی به این نتیجه دست یافت که بین این دو رابطه معنی داری وجود دارد و هرچه انگیزش فرد بیشتر باشد متعاقب آن عملکرد تحصیلی بهتری را دارا خواهد بود هرچند که خود این متغیرها تحت تاثیر عوامل دیگری همچون جنسیت، هوش و … می باشند.
    چو (2010) در پژوهشی بیان داشت که میزان پیشرفت تحصیلی با هوش دانش آموزان در رابطه است به گونه ای که هر چه میزان هوش در دانش آموزان بیشتر باشد به نوبه ی خود می توان انتظار عمکرد تحصیلی بهتر و پیشرفت بیشتری را داشت. و میزان عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان تیزهوش در مقایسه با دانش آموزان عادی بیشتر است.

فهرست مطالب مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت(فصل دوم پایان نامه) به شرح زیر می باشد:
خلاقیت
2-5-1- تعریف خلاقیت
2-6- دیدگاه‌های کلی مربوط به خلاقیت
2-6-1- دیدگاه غرب از خلاقیت
2-6-2- دیدگاه شرق از خلاقیت
2-6-3- نظریه‌ها و مکاتب روانشناسی درباره خلاقیت
2-6-4- نظریه روان تحلیل گری
2-6-5- نظریه روان تحلیل گری جدید
2-6-6- ای. جی. اسکاکتل
2-6-7- وایت 
2-6-8- نظریه تداعی گرایی
2-6-9- نظریه رفتارگرایان
2-6-10- نظریه‌های انسان گرا
2-6-11- نظریه گشتالت و شناخت گرایی
2-6-12- دیدگاه گیلفورد نسبت به خلاقیت
2-6-13- کوشلر 
2-7- فرآیند خلاقیت
2-7-1- مرحله آمادگی 
2-7-2- مرحله نهفتگی (تکوین)
2-7-3- مرحله اشراق (بینش)
2-7-4- مرحله اثبات (مقابله)
2-8- ویژگی‌های افراد خلاق
2-9- عوامل مؤثر بر خلاقیت
2-9-1- عوامل خانوادگی مؤثر بر خلاقیت
2-9-2- عوامل اجتماعی مؤثر بر خلاقیت
2-9-3- موانع خلاقیت
2-9-4- آموزش خلاقیت
پیشینه تجربی مربوط به متغیرهای پژوهش حاضر
2-11-1- پژوهش‌های صورت گرفته در داخل و خارج کشور
منابع فارسی
منابع لاتین

چیزی که این فایل را با بقیه فایل ها متمایز کرده است قابل ویرایش بودن و آماده پرینت بودن آن می باشد تا خریدار از خرید خود کاملا راضی باشد.

توضیحات: پرداخت توسط همه کارتهای عضو شتاب در درگاه بانک پاسارگاد امکان پذیر است. شما پس از خرید (مبانی نظری و پیشینه نظری پژوهش خلاقیت(فصل دوم)) سریعآ لینک دانلود در اختیارتان قرار می گیرد و می توانید آن را دانلود کنید. 


نکته: شما می توانید هرگونه سوال را با مسئول پژوهش نگین فایل در میان بگذارید
.

دسته بندی: عمومی » مبانی نظری

تعداد مشاهده: 67 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 25

حجم فایل:122 کیلوبایت

 قیمت: 10,400 تومان 
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.  پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده کلیه پژوهشگران

  • محتوای فایل دانلودی: 
    در قالب فایل word و قابل ویرایش با زبان فارسی 

موارد مرتبط یا مشابه:

لینک منبع و پست :

پیشینه پژوهش درباره خود کنترلی ، خلاقیت و خود نظم بخشی – …

www.iranprojhe.com/پیشینه…/256-پیشینه-پژوهش-درباره-خود-کنترلی-،-خلاقیت…

ذخیره شده

۱ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – پژوهشهای انجام شده داخلی: افسانه بوستان (1382) به بررسی رابطه منیع کنترل و خلاقیت در دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف پرداخته است. تحقیق به …

تصاویر برای پیشینه پژوهش خلاقیت

{“id”:”M7sFGnimPidxIM:”,”oh”:194,”ou”:”http://www.iranprojhe.com/images/matn2/08.jpg”,”ow”:259,”pt”:”پیشینه پژوهش درباره خود کنترلی ، خلاقیت و خود نظم بخشی”,”rh”:”iranprojhe.com”,”ru”:”http://www.iranprojhe.com/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82/256-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C-%D8%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C.html”,”s”:””,”st”:”ایران پروژه”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQUJJhV3Pz8v0LoIKPeyQYgTMK1-A7HmcAN8rHYYH0VW6oCNdJ1aSkHju8″,”tw”:120}

{“cb”:18,”cl”:3,”cr”:3,”id”:”XKyMKs2cJOg48M:”,”oh”:225,”ou”:”http://payaname.sellfile.ir/prod-images/345969.jpg”,”ow”:500,”pt”:”مبانی نظری،پیشینه پژوهش ،تعریف، انواع و نظریه های خلاقیت(فصل دوم …”,”rh”:”surnafile.blogsky.com”,”ru”:”http://surnafile.blogsky.com/1395/01/13/post-5128/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%8C%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%8C%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-“,”s”:””,”st”:”سورنا فایل”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcR5b36AUjdjzowOB5R5DCx9Cba3HsCwV0BAvMlP_dtZI5hkjIRMWjEjx-YF”,”tw”:200}

{“cb”:3,”id”:”qKzAtVdZ5-TZpM:”,”oh”:391,”ou”:”http://avafiles.zepo.ir/images/shop/img2210_ed_13960104-232549_.png”,”ow”:430,”pt”:”مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش معنوی (فصل 2)”,”rh”:”avafile.ir”,”ru”:”http://www.avafile.ir/post/333/and-theoretical-study-of-spiritual-intelligence-chapter-2/”,”s”:””,”st”:”دانلود فایل | دانلود مقاله | دانلود کتاب | دانلود جزوه | آوافایل”,”th”:92,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSoGTz-q8X8ENzwJfyHi_ahpAx3fodVVGuwFlL3AIyiGHev3stdAF9vtS8″,”tw”:101}

{“id”:”Fer6Z-Npf2xyiM:”,”oh”:150,”ou”:”http://maryamnazari.com/wp-content/uploads/2015/12/images-2.jpg”,”ow”:337,”pt”:”دکتر مریم نظری | برچسب: طراحی پژوهش مسئله مدار، پیشینه پژوهش”,”rh”:”maryamnazari.com”,”ru”:”http://maryamnazari.com/tag/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/”,”s”:””,”st”:”دکتر مریم نظری”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQnKFGkRTeWEeOLRoOpKaa1fNmqdpXfBNFRqoxfTv-FOAMGRFPsrtpS_Kg”,”tw”:202}

{“id”:”RIinMu-v4YzsmM:”,”oh”:397,”ou”:”http://mabani.sellfile.ir/prod-images/740362.jpg”,”ow”:500,”pt”:”مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت – تخفیفستان فایل”,”rh”:”file.takhfifestan.com”,”ru”:”http://file.takhfifestan.com/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA/”,”s”:””,”st”:”takhfifestan.com”,”th”:91,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQ9_3Zk1ZjzbAa_ElyZsI9r3leRexJ0rL2q-LakTcqLMyfPJQiwpWuEfv8″,”tw”:114}

تصاویر بیشتر برای پیشینه پژوهش خلاقیتگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمامif (document.querySelector(“#taw”).clientHeight == 0 && document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight == 0 && document.querySelector(“#rso > div:first-child g-section-with-header”)!= null){document.querySelector(“#rso > div:first-child g-section-with-header”).style.marginTop = “0”;}

پیشینه پژوهش در پروپوزال – ایران پروژه

www.iranprojhe.com/نمونه-پیشینه-تحقیق/12-پیشینه-پژوهش-در-پروپوزال.html

ذخیره شده

پيشينه تحقيق در موضوع طرح، و همچنين براي اطلاع از کارهاي صورت گرفته در زمينه، و ارائه يک کار نو، خلاقانه و جامع در موضوع مورد پژوهش لازم است، محقق از کارهاي …

بررسی عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری سازمانی از دیدگاه مدیران …

ganj.irandoc.ac.ir/articles/102004

ذخیره شده

بررسی عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری سازمانی از دیدگاه مدیران سازمانهای دولتی مرکز … در فصل دوم که پیشینه کاوی یا مبانی نظری تحقیق نام دارد، ابتدا به مبانی نظری … بطوریکه در فصل سوم یا فصل مربوط به روش تحقیق مشخص شده است این پژوهش از …

آموزش نحوه تهیه پروپوزال پژوهشی – خلاقیت – نوآوری – …

navid_hamed.persianblog.ir/post/13/

ذخیره شده

مشابه

مقالات و برگزیده های مرتبط با علوم روز در زمینه های کارآفرینی – خلاقیت و نوآوری – اشتغال و … پیشینه تحقیق را می توان به دو بخش موضوعی و روشی تقسیم نمود.

ادبیات پایان نامه خلاقیت – مادسیج پرسشنامه و آزمون روانشناسی

madsg.com/ادبیات-پایان-نامه-خلاقیت-2/

ذخیره شده

۸ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – ادبیات پایان نامه خلاقیت به همراه پرسشنامه رایگان … گروه آموزشی پژوهشی مادسیج برای کمک به پژوهشگران و دانشجویان، … منابع جدید پیشینه: دارد.

بررسی رابطه خلاقیت سازمانی و توانمند سازی مدیران و معاونان …

1001daneshjo.ir/بررسی-رابطه-اخلاقی-سازمانی-و-توانمند-س/

ذخیره شده

مشابه

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خلاقیت سازمانی و توانمندسازي در مدیران ادارات آموزش و پرورش استان تهران در سال ….. 2-25- 1-2) پیشینه پژوهش در مورد خلاقیت سازمانی در …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت – دانلود پایان نامه آماده

presentation.blogsky.com/1394/10/30/post…/مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-خلاقیت

ذخیره شده

۳۰ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت ( فصل دوم پایان نامه ) در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی …

خلاقيت: تاریخچه و چگونگی آن – یک‌فراکاو

1farakav.com › روانشناسان و نظریه ها

ذخیره شده

مشابه

۱۶ دی ۱۳۹۰ ه‍.ش. – قبل از این تاریخ ، تحقیقات اندکی درباره خلاقیت فکری اجرا شده بود و اصولا …. پژوهش برگس و همكاران (2003 )با استفاده از روش مغزنگاري نشر …

رابطه بین خلاقیت وانگیزه افرادبرای نوآوری درسازمانهای پژوهشی

athir.blogfa.com/post-4642.aspx

ذخیره شده

مشابه

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین میزان خلاقیت و انگیزه افراد برای به کار …. با بیان پیشینه تحقیقات در این قسمت و با بررسی¬های به عمل آمده در پژوهش¬های …

نمونهای از یک روش تحقیق – دست نوشته ها

bolhassani.blogfa.com/post-192.aspx

ذخیره شده

مشابه

این تحقیق به منظور بررسی میزان خلاقیت و روشهای پرورش آن در دانش آموزان آموزشگاه شهید …. بررسی پیشینه تحقیقات (مک کنین (3)، 1968، مانسفید (4) و باس، 1981،

مباني نظري و پیشینه تحقيق خلاقیت | میسان فایل

misanfile.ir/?p=1488

ذخیره شده

۲۶ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. – این فایل مربوط به فصل ۲ (مبانی نظری و ادبیات) یک پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع خلاقیت در ۴۵ صفحه با فرمت doc و قابل ویرایش می …

مقاله بررسی وضعیت محیط خانواده بر روی خلاقیت کودکان …

bankmaghale.ir/مقاله-بررسي-وضعيت-محيط-خانواده-بر-روي-خ/

ذخیره شده

مشابه

۴ـ فرضیه های پژوهش ۴ ۵ـ اهداف پژوهش ۵ ۶ـ تعاریف مفهومی و عملیاتی ۵ فصل دوم: بررسی پیشینه ۸ سابقه نظری تحقیق ۹ تعریف خلاقیت ۹ چه کسانی خلاق هستند؟ ۱۰

[PDF]ﻣﻘﺪﻣﻪ : ﻓﺼﻞ اول ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ : ﻓﺼﻞ دوم

libepl.um.ac.ir/parameters/libepl/filemanager/payanname-lib/fehrest92.pdf

ذخیره شده

مشابه

اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﭘﮋوﻫﺶ. 6. ﺳﺆال. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ. 7. ﺗﻌﺮﯾﻒ. ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ واژه. ﻫﺎ و ﻋﺒﺎرت. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. ﻓﺼﻞ دوم. : ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ … ﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺧﻼﻗﯿﺖ داﻧﺶ. آﻣﻮزان. 18.

طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش – پیشینه تحقیق

tarahi-88.blogfa.com/post/207

ذخیره شده

مشابه

پیشینه ی تحقیق: 1- خلاقيت و روشهای آموزش آن به دانش آموزان )نويسنده : اعظم رجبي مرام (. معلمان، بزرگترين گروه ياد دهندگان هستند؛ چون ياد دادن، حرفه ی آنهاست و در اين …

اهمیت خلاقیت در انتخاب موضوع پژوهش – لیزنا

www.lisna.ir/Note/5226-اهمیت-خلاقیت-در-انتخاب-موضوع-پژوهش

ذخیره شده

مشابه

۲ خرداد ۱۳۹۰ ه‍.ش. – اگر موضوعی بسیار جدید و بدیع نیز به ذهنشان برسد آنگاه نگران چگونگی انجام آن و عدم وجود پیشینه پژوهش خواهند بود. نتیجه این وضعیت هفته‌ها و گاه …

تحقیق بررسی خلاقیت در افراد درون گرا و برون گرا

bankmaghaleh.ir/تحقیق-بررسی-خلاقیت-در-افراد-درون-گرا-و-ب/

ذخیره شده

مشابه

سپس فایده و اهمیت تحقیق توضیح داده شد ، متغیرهای مورد بررسی ( خلاقیت ، ویژگی های افراد درونگرا و برونگرا ) نیز تعریف شدند پس از آن به پیشینه پژوهش ، انواع …

[PDF]ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﻱ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ

www.iausdj.ac.ir/research/DocLib14/شاهو%20معاذنژاد/PDF/فصل%20دوم.pdf

ذخیره شده

مشابه

١٢. ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ. ﻱ. ﭘﮋﻭﻫﺶ … ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎ. ﺭﺍ ﻛﻮﭘﺮ (. 2002. ) ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ. ﺍﻱ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ. ﺩﺍﺩﻥ ﻋﻜﺲ …… ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﺴﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﻼﻕ ﻭﺑﺼﻴﺮﻱ.

[PDF]ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

www.iausdj.ac.ir/research/DocLib14/محمد%20رضا%20خرمی/PDF/فصل%20دوم.pdf

ذخیره شده

مشابه

آﻣﺪه. اﺳﺖ . ﻟﺬا. در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻼﻗﯿـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻌـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﺑـﺎدﮔﯿﺮي. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ و در آﺧﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اي از ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ادﺑﯿـﺎت ﭘـﮋوﻫﺶ. ﻣﻄﺮح ﻣﯿﮕﺮدد.

[DOC]دریافت فایل – دانشگاه صدا و سیما

iribu.ac.ir/sitepics/gallery/104802160413.docx

ذخیره شده

مشابه

در واقع دغدغه ذهنی پژوهشگر پس از یک دهه فعالیت تجربی در رادیو و مصاحبه‌های مقدماتی با … لوتانز استاد رفتار سازماني، خلاقيت را به وجود آوردن تلفيقي از انديشه‌ها و … براي پيشينه تحقيق، که به منظور دستيابي به مطالعات و تحقيقات انجام شده در …

نمونه ای از مقدمه، مبانی نظری و پیشینه پژوهش – آموزشی، اطلاع …

mehdisaneiphd.blogfa.com/post/100

ذخیره شده

مشابه

علمی، آموزشی، اطلاع رسانی امید – نمونه ای از مقدمه، مبانی نظری و پیشینه پژوهش – … شغلی، رضایت شغلی و رضایت از رهبر، خلاقیت، هوش عاطفی، مبادله رهبر- پیرو و …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق(فصل دوم پایان نامه)

share.drtaftiyan.com/SC.php?type=component_sections&id=3&sid=456

ذخیره شده

برای فصل دوم ، با عنوان ” سابقه تاریخی، مبانی نظری، ادبیات پژوهش” نیاز به صرف … به طور خلاصه فصل دوم با عنوان پیشینه یا ادبیات پژوهش شامل موارد زیر خواهد بود:.

[PDF]پژوهشنامه آموزشي ، شماره 120 دي ماه 1389 – پژوهشگاه مطالعات …

rie.ir/uploads/pajoheshnameh120.pdf

مشابه

گزارش برگزاری هفته پژوهش – دكتر مجيد قدمي، رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. 4. مقاالت و گزارش های پژوهشی. اقدام پژوهي معلمان : برخي ويژگي هاي برگزيدگان …

علم خلاقیت شناسی : علم خلاقیت و نوآوری – تاریخچه علم …

creatology.blogfa.com/page/historyofcreatology

ذخیره شده

مشابه

خلاقیت شناسی » واژه ای است که برای نامیدن رشته علمی تخصصی میان رشته ای. وچند رشته ای مطالعه فرایندها و پدیده های خلاقیت و نوآوری، توسط پژوهشگر ایرانی.

دکتر مریم نظری | برچسب: طراحی پژوهش مسئله مدار، پیشینه …

maryamnazari.com/tag/طراحی-پژوهش-مسئله-مدار،-پیشینه-پژوهش/

ذخیره شده

پژوهش خود را با یک موضوع شروع کرده‌اید یا با یک مسئله؟ در روی صحنه پژوهش، همه پژوهش‌ها بخشی به نام بیان مسئله دارند. یعنی اینکه همه پژوهش‌ها اساسا حول محور یک …

[PDF]ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻟﯽ – مجله پژوهش ملل

www.rnmagz.com/images/PDF13/Pajooheshe-Mellal-13-8.pdf

ذخیره شده

۱۳ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ادﺑﯿﺎت و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎی ﺍﻧﺴﺎن ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﯽ. ﺷﻮد، ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ. زﯾﺮﺍ. ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ رﺍ ﮐﻪ در ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻄﻼح در زﺑﺎن ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮده.

پیشینه کاوی روشمند /روزنه ای به دنیای پژوهش (9)

www.hawzah.net/fa/Magazine/…/پیشینه-کاوی-روشمند-روزنه-ای-به-دنیای-پژوهش-(9…

ذخیره شده

مشابه

«پژوهش گر خلاق، جست جو گری ماهر و با حوصله است». … همان طوری که اشاره شد، مطالعه پیشینه تحقیق و مراحل پیشینه شناسی و مبانی نظری پژوهش، باید دارای شرایط …

پژوهش و روشهای تحقیق گام به گام – معاونت پژوهش | مقالات

pooyesh.whc.ir/article/13187/پژوهش-و-روش-های-تحقیق-گام-به-گام

ذخیره شده

مشابه

۲۰ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – او با در نظر داشتن هدف تحقیق خود، میزان ضرورت تحقیق و پیشینه آن را ….. مقام طراحی نقشۀ پژوهش از خلاقیت، ابتکار و دقتی کافی برخوردار بوده‌اند.

تریز (خلاقیت‌شناسی) – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/تریز_(خلاقیت‌شناسی)

ذخیره شده

مشابه

تریز (به انگلیسی: TRIZ ) یا خلاقیت شناسی تریز (به انگلیسی: TRIZical Creanovatology ) یکی از شاخه‌های تخصصی علم میان رشته‌ای و چند رشته‌ای خلاقیت‌شناسی …

خلاقیت و راه‌های پرورش آن در دانش‌آموزان(1) – پایگاه اطلاع رسانی …

labbaik.ir/Note/uNote.aspx?ID=46251929-156b-463f-9d1c-ed8cc3b95572

ذخیره شده

خلاقیت نه فقط به هوش و تفكر بلكه به سازمان شخصیت فرد نیز مربوط می شود. … بررسی پیشینه تحقیقات (مك كنین (3)، 1968، مانسفید (4) و باس، 1981، كاتل (5) و …

اثربخشي بازي‌های گروهی بر خلاقیت کودکان – پلاك ۴۴

www.ekanoon.com/اثربخشي-بازي‌های-گروهی-بر-خلاقیت-کودک/

ذخیره شده

۲۳ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. – براین اساس است که طی سال‌های اخیر پژوهش و ساخت آزمون‌های خلاقیت ….. و خلاقیت برای یافتن پیشینه پژوهشی و انتخاب دختران به‌عنوان آزمودنی، از …

مقایسه اثربخشی روش تدریس – مرکز آموزش عالی شهید دکتر …

ayat.cfu.ac.ir/fa/12784

ذخیره شده

مشابه

۳ خرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش. – ای خواهشی که خواستنی تر ز پاسخی. با چون تو پرسشی … 2-2-4-7-3-روش تدریس مبتنی بر خلاقیت 61 … 2-4-7- پیشینه پژوهش در خارج از کشور 124.

[PDF]ي ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و ﻣﯿﺰان ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺮرﺳ – آینده پژوهی …

jmfr.srbiau.ac.ir/article_5464_916bf2defb397283e55d303de3940fb7.pdf

ذخیره شده

توسط محمدخانی – ‏2012
ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ (ﻧﮕـﺮش ﺳﯿﺴـﺘﻤﯽ، ﮐـﻞ. ﻧﮕﺮي و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ) و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻄﺮح و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ….. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ و. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي اﯾﻦ.

خدمات علمی و پژوهشی آنلاین – نمونه پروپوزال برای دانشجویان …

pazhu-online.blogfa.com/post-13.aspx

ذخیره شده

مشابه

تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین خلاقیت اعضای هیأت علمی با اثربخشی ….. و داخل کشور صورت گرفته است که به اختصار به پیشینه چند تحقیق اشاره می شود .

نحوه تهیه پیشینه و ادبیات نظری تحقیق | علمي و پژوهشي – …

www.iranresearches.ir/دانلود…/1566-نحوه-تهیه-پیشینه-و-ادبیات-نظری-تحقیق.html

ذخیره شده

مشابه

نحوه تهیه پیشینه و ادبیات نظری تحقیق. پیشینه تحقیق از مهمترین قسمتهای یک پژوهش و به ویژه در پایان نامه هاست. این قسمت که معمولا بخش مهمی از حجم پژوهشها را به …

برنامه ریزی درسی – پژوهش محوری

www.shimabag.blogfa.com/post-6.aspx

ذخیره شده

برنامه ریزی درسی – پژوهش محوری – از ابتدا تا به امروز. … نتیجه گیری: کشور ما به زعم پیشینه درخشانی که داشته به دلیل ترس و عدم خود باروری نتوانسته …. 2) بارش مغزی در چند دهه اخیر پژوهشهای بسیاری پیرامون خلاقیت در افراد انجام شده که همگی حاکی …

[PDF]ﻧﻘﺶ دو زﺑﺎﻧﻪ ﺑﻮدن در ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ Bilingualism effects – …

journals.iau-garmsar.ac.ir/psy/library/upload/article/af_43922691.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﺑﯿﻦ دو زﺑﺎﻧﻪ. ﻫﺎ. و ﯾﮏ زﺑﺎﻧﻪ. ﻫﺎ. وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ . ﺑﺤﺚ و. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي. : ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دال ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑ. ﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن. ﻫﺎ. ﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ. ﺗﻔﮑﺮ واﮔﺮاي ﺗﻮرﻧﺲ، ﮐﻪ آزﻣﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮان ﺧﻼﻗﯿﺖ. (. ﻧﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد. ).

عطف » پرسش‌های پرتکرار پیرامون «پژوهش کیفی»

www2.atfmag.info/1390/11/15/qualitativ/

ذخیره شده

مشابه

۱۵ بهمن ۱۳۹۰ ه‍.ش. – آیا در این رویکرد پژوهشگر باید به پیشینه و ادبیات تحقیق بی‌اعتنا باشد؟ … همچنین خلاقیت او در نامگذاری مفاهیم و یافتن پیوند میان آنها بسیار …

مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات كودكان – کتابک

https://ketabak.org/koodaki-org

ذخیره شده

… از ده سال پیشینه فعالیت های گسترده، در سطح ملی و بین المللی به کار خود ادامه می دهد. … مؤسسه پژوهشی تاريخ ادبيات کودکان در زمینه ترویج کتابخوانی و آموزش خلاق …

“سامانه پیشینه پژوهش” پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران – …

nursing.tbzmed.ac.ir/…/-سامانه-پیشینه-پژوهش–پژوهشگاه-علوم-و-فناوری-اطلاعات-ای…

ذخیره شده

احتراماً نظر به اهمیت بکر و خلاقانه بودن موضوعات مورد مطالعه در طرح های پژوهشی و پایاننامه ها و در راستای پرهیز از دوباره کاری در حیطه پژوهش، ضمن معرفی “سامانۀ …

[DOC]دانلود رایگان بخشی از فایل نمونه – خانه ISI ایران

www.isihome.ir/freearticle/ISIHome.ir-51010-sample.docx

ذخیره شده

و خلاقیت با رضایت شغلی مدیران … فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق …. در همین راستا یافته های پژوهش عبدالملکی(1383) نشان داده است که در مدارس بین سبک های …

لغزشهای روش شناختی در تحقیق

www.ical.ir/index.php?option=com_k2&view=item&id=7262…1

مشابه

این وبگاه ممکن است به رایانهٔ شما آسیب وارد نماید.
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ ه‍.ش. – بنابراین تحقیق، هر سه تفکر منطقی، انتقادی و خلاق را شامل میشود؛ هر چند … در این قسمت باید توجه شود، برای افزودن پژوهش بیشتر به پیشینه، …

Fars News Agency : خلاقيت و راه‌هاي پرورش آن در دانش‌آموزان

www.farsnews.com/printable.php?nn=8605070094

ذخیره شده

مشابه

۱۲ مرداد ۱۳۸۶ ه‍.ش. – خلاقيت نه فقط به هوش و تفكر بلكه به سازمان شخصيت فرد نيز مربوط مي شود. … پيشينه تحقيق : بررسي پيشينه تحقيقات (مك كنين (3)، 1968، مانسفيد ….. به انجام پژوهش و تحقيق را عامل مهمي در شكوفايي استعداد دانش‌آموزان مي‌دانند .

Persian GULF – پیشینه پژوهش و مرور سیستمی ادبیات علمی

www.saeedtajari69.blogfa.com/post-7.aspx

ذخیره شده

مشابه

این مقاله مطالعه ای اکتشافی-تحلیلی است در خصوص پیشینه پژوهش یا مرور ادبیات …. پژوهشگرانی که ایدههای ناب و اصیل و ذهنهای خلاق دارند معمولاً فرصت اندکی برای …

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با …

ofmas.ir/product-83043-The-relationship-between-parenting-styles—The-c.aspx

ذخیره شده

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش. مقدمه. ۲۹. خانواده. ۲۹. سبک های فرزندپروری.. ۳۰. والدین دارای اقتدارمنطقی.. ۳۳. والدین مستبد. ۳۵. ویژگی های خانواده مستبد. ۳۸.

بررسي رابطه هوش هيجاني ، خلاقيت هيجاني و خلاقيت در …

www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=679379

مشابه

نتايج پژوهش حاكي از نبود تفاوت معني دار دانشجويان گروه هاي تحصيلي مورد پژوهش در هوش هيجاني و خلاقيت بوده است، اما در خلاقيت هيجاني ميان دانشجويان گروه هنر با …

هوش‌هاي چندگانه – تحقيقات انجام شده در داخل كشور

mniroo2.blogfa.com/post/75/تحقيقات-انجام-شده-در-داخل-كشور

ذخیره شده

مشابه

۲۹ بهمن ۱۳۹۱ ه‍.ش. – دسته بندی : پیشینه پژوهش در MI … v محمديان (1386) در پژوهشي با عنوان «مقايسه هوش‌‌‌هاي چندگانه دانش‌آموزان موفق و ناموفق مقطع متوسطه شهرستان …

بررسي ارتباط جو سازماني با ميزان خلاقيت کارکنان واحدهاي …

fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=143498

ذخیره شده

مشابه

توسط حاجي آقاجاني سعيد
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي ارتباط جو سازماني با ميزان خلاقيت کارکنان واحدهاي آموزش باليني دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1383.

OL931- بررسی رابطه بین سبکهای هویتی با خلاقیت در …

parsproje3.ir/…/5249-ol931-بررسی-رابطه-بین-سبکهای-هویتی-با-خلاقیت-در-دانشج…

ذخیره شده

2-30 اصول بنیادین خلاقیت: 58. 2-31 ارزش های اجتماعی و خلاقیت 60. 2-32 تقويت عناصر انگيزشي خلاقيت 62. 2-33 آسيب شناسي خلاقيت 63. 2-34 پیشینه پژوهش …

[PDF]ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ » در روش اﺟﺘﻤﺎع ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ – پژوهشگاه علوم …

fabak.ihcs.ac.ir/article_566_35c3268f15665ce99998fb01872b8f14.pdf

ذخیره شده

توسط رستمی – ‏2013
آﻣـﻮزش ﻓﻠﺴـﻔﻪ. ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ . اﻓﺮادي ﮐـﻪ در. اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ. ﺷـﺮﮐﺖ ….. روش اﺟﺘﻤﺎع ﭘﮋوﻫﺸﯽ. در. « ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ. ﻓﻠﺴﻔﻪ. ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن. » ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد . . 2. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ.

پورتال-معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی-علمی-پژوهشی …

www.aqr.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID…

ذخیره شده

بررسی رابطه بین خلاقیت و انگیزه افراد برای نوآوری در سازمانهای پژوهشی در زمان …. با بیان پیشینه تحقیقات در این قسمت و با بررسیهای به عمل آمده در پژوهشهای …

محتوای فصل های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری – شریف یار

sharifyar.com/thesis-chapters/

ذخیره شده

مشابه

بنابراین، خلاقیت و نوع آوری بیشتری در رساله مورد انتظار است. قبل از نگارش …. به طور خلاصه فصل دوم با عنوان پیشینه یا ادبیات پژوهش شامل موارد زیر خواهد بود:.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺟﻮ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣ – سامانه مديريت …

rms.scu.ac.ir/Files/Articles/Conferences/Abstract/203.pdf201351920308800.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ. (. ﮔﻮﻣﻮزﻟﻮ و اﯾﻠﺰو،. 2009. ؛ زاﻧﮓ و ﺑﺎرﺗﻞ،. ). 2010. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﯿﻦ ﺟﻮ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و …

بررسی تأثیر سبک‌های مدیریت (سنتی، متعادل و مشارکتی) …

journals.iau.ir/article_521578_0.html

ذخیره شده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های مدیریت (سنتی، متعادل و مشارکتی) با … لذا انجام پژوهشی با این عنوان تازگی داشته و از پیشینه پژوهشی زیادی در کشور …

بررسي سبك فرزندپروري و هوش فرزندان

www.prozhebist.ir/بررسي-سبك-فرزندپروري-و-هوش-فرزندان/

ذخیره شده

مشابه

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. – فصل دوم پيشينه پژوهش ۱۰ … فصل چهارم یافته های پژوهش ۸۲ … بقول توين بي شانس بدست آوردن خلاقيت بالقوه ، مي تواند موضوع زندگي و مرگ هرجامعه …

مقاله : خلاقیت و راه‌های پرورش آن در دانش‌آموزان : تبیان زنجان

tebyan-zn.ir/detailed-papers/hasantaleb/236700/خلاقیت+و+راه‌های…/default.html

ذخیره شده

خلاقیت نه فقط به هوش و تفکر بلکه به سازمان شخصیت فرد نیز مربوط می شود . … بررسی پیشینه تحقیقات (مک کنین (3)، 1968، مانسفید (4) و باس، 1981، کاتل (5) و بوچر 1968، ….. 1ـ ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان 6ـ تشویق دانش‌آموزان به تحقیق و پژوهش

روش تحقیق – – blogfa.com

www.researchmethod90.blogfa.com/post-103.aspx

ذخیره شده

مشابه

میزان تاثیر نقش بازی در رشد و خلاقیت کودکان. خلاقیت … پیشینه ی نظری: … پژوهش های روانشناسی و تعلیم و تربیتی و تجارب کودکستان ها نشان می دهد که آغاز رشد …

[PDF]ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي ﺑﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ

jedu.miau.ac.ir/article_1049_d409312afaf9bf661ddd4d01f456221d.pdf

ذخیره شده

توسط سرچهانی – ‏2011 – ‏مقالات مرتبط
ﺑﺰارﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ رﻧﺪﺳﻴﭗ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻮاﻣﻞ. ﻓﺮدي ﻣﺆﺛﺮ …. ي. ﻣﻌﻨﻲ دار ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ. ي. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه. ي. آن ﺑﻴﺶ از …

پیشینه ی علمی دکتر سکینه محبی امین – دانشگاه حکیم …

www.hsu.ac.ir/adab/?p=824

ذخیره شده

مشابه

مجله ی پژوهش های آموزش و یادگیری دانشگاه شاهد1392. 8. مقاله علمی- پژوهشی. عوامل فرهنگی موثر بر تدریس خلاق از دیدگاه استادان دانشکده پرستاری و مامایی مشهد.

خلاقیت بخشی به درس انشا (خانم زهرا منصوری ) – اداره کل آموزش …

adabi.tama.ir/site/maghalat/maghale/3852

ذخیره شده

مشابه

زبان، فرهنگ، ادبیّات فارسی، انشا، خلّاقیّت، آفرینندگی معلّمان، دانش آموزان، موضوع و . … و تعمیق و گسترش ادبیّات با آن پیشینه و پشتوانه ی عمیق الهی و اسلامی و نفوذ … و دانش آموختگان خویش را نیز تشویق و ترغیب در باب تحقیقات و پژوهش های زبان …

[PDF]ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑ

https://journals.ut.ac.ir/article_21928_e0ef674d096a5ffb3e725afa75ac714e.pdf

ذخیره شده

توسط غفوری – ‏2009
ﻛﺎرﺷﻨﺎس. ارﺷﺪ. ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﻛﺰي. ، داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﻣﺪﻳﺮان ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻮد.

خلاقیت و راه‌های پرورش آن در دانش‌آموزان – راسخون

rasekhoon.net › مقالات › خانه و خانواده › تعلیم و تربیت › تربیت کودک

ذخیره شده

بررسی پیشینه تحقیقات (مک کنین (3)، 1968، مانسفید (4) و باس، 1981، کاتل (5) و بوچر 1968، نشان می دهد که پیروان اصالت ذات، خلاقیت را یک توانایی و وصفت …

معلم راهنما49 – بررسی تأثیر روش تدریس بدیعه پردازی در …

moallameabtadaiy.blogfa.com/post-65.aspx

ذخیره شده

مشابه

پیشینه پژوهش. در این بخش بر اساس مولفه های ذکر شده در عنوان تحقیق یعنی بررسی تاثیر روش پرورش خلاقیت با استفاده از روش بدیعه پردازی در دانش آموزان، ابتدا …

OL931- بررسی رابطه بین سبکهای هویتی با خلاقیت در … – …

parsproje.com/…/5249-ol931-بررسی-رابطه-بین-سبکهای-هویتی-با-خلاقیت-در-دان…

ذخیره شده

مشابه

2-30 اصول بنیادین خلاقیت: 58. 2-31 ارزش های اجتماعی و خلاقیت 60. 2-32 تقويت عناصر انگيزشي خلاقيت 62. 2-33 آسيب شناسي خلاقيت 63. 2-34 پیشینه پژوهش …

ضرورت و اهميت پژوهش و جایگاه آن در جامعه – سایت خبری …

www.tabnak.ir › صفحه نخست › فرهنگي

ذخیره شده

۲۳ آذر ۱۳۹۱ ه‍.ش. – علت نامگذاری چنین روزی این است که در این روز، مردم با اهمیت پژوهش، نقش، … تحقیق و پژوهش به مجموعه فعالیت‌های بدیع، خلاق، نوآورانه، نظام یافته و برنامه …. از آنجا که هیچ پژوهشی نمی‌تواند بدون برقراری پیوند با پیشینه پژوهشی در …

دانشگاه علمی-کاربردی مهرکام پارس – تاریخچه و سند چشم انداز

mcpuast.ir/درباره-مرکز/تاریخچه-و-سند-چشم-انداز.html

ذخیره شده

مشابه

پژوهش محور و توانمند در توليد و نشر دانش و فناوري هاي پيشرفته . • توانمند در … تربيت دانشجويان پژوهشگر، كارآفرين، خلاق، مؤمن و وفادار به آرمان هاي انقلاب اسلامي.

روش نگارش مقالات علمی – سایت فکرنو

www.fekreno.org/articlefekreno/arfek452.htm

ذخیره شده

مشابه

عنوان ،اسامی نویسندگان ،چكیده، مقدمه،پیشینه تحقیق، روش تحقیق، نتایج، بحث و … عنوان مقاله باید متناسب با موضوع، اهداف و نتایج پژوهش باشد و بتواند موضوع …

dadajan.bologfa.com – تحقیق

dadajan.blogfa.com/category/6/تحقیق

ذخیره شده

مشابه

بنابراین آموزش و پرورش برای رشد خلاقیت و نواندیشی در دانش آموزان ، باید به درک … و پیشینه تحقیق; کاربردهای موسیقی درمانی; مزایای موسیقی درمانی; پژوهش هایی که …

[PPT]روش تحقیق – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

sbmu.ac.ir/uploads/2.ppt

ذخیره شده

مشابه

بديع بودن: نو و تازه باشد و بصورت خلاقانه مطرح شود. 3. پژوهش پذير بودن: … تا امکان بازنگري پژوهش‌هاي قبلي و بررسي پيشينه تحقيق فراهم شود. 8. به صرفه بودن: …

240 مقاله در زمینه آموزش و پرورش تعلیم و تربیت – تحقیقات …

commite2.blogfa.com/post-788.aspx

ذخیره شده

مشابه

تحقیقات آموزشی EDUCATIONAL RESEARCH – 240 مقاله در زمینه آموزش و پرورش تعلیم و تربیت … با قدرت تحلیل بالا و زاویه دید و پیشینه تجاری مورد نیاز هستند تا فرایندهای تجاری را بارورتر کنند. ….. نقش روشهاي تدريس درپرورش خلاقيت كودكان.درباره نویسنده

www.lono.ir

سلام و ادب به کابران دوست داشتنی وب سایت 💠💠💠 www.lono.ir 💠💠💠 من حدود 7 ساله در کار بازار یابی و تبلیغات اینترنتی ام سایت های متعددی دارم جهت خرید بک لینک های قدرتمند برای بالا آوردن سایت شما در نتایج گوگل با کلمات کلیدی مورد نظر شما و کمک به سئو سایتتون میتونم از تجربیاتم در اختیار کاربران محترم قرار بدم 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 شاید افرادی بخواهند یک فروشگاه اینترنتی فایل و مقاله مثل ✅✔️ lonoshop.ir ✅✔️(لونوشاپ) یا همین داک لونو :دانلود مقاله داشته باشند میتونم براتون راه اندازی کنم تا بتونید صد در صد صاحب درآمد ماهیانه چند صد هزار تومان بشید . ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ جهت مشاوره در مورد راه اندازی فروشگاه فایل و همچنین تبلیغات اینترنتی با بنده در تماس باشید 🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰 آی دی تلگرام: wwwlonoir@ شماره تماس : 09214087336 یا از فرم تماس با ما در سایت نظرات پیشنهادات و درخواست های خودتونو ارسال کنید فوری پاسخ داده خواهد شد آرزوی موفقیت برای همه ایرانیان دارم پیروز و شاد باشید ❤️❤️🌺🌺

www.lono.ir 46161 نوشته در سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید