no-img
سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو

پایان نامه بررسی مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی بازداری رفتاری وسبکهای مقابله ای در معتادان - سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو


سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی بازداری رفتاری وسبکهای مقابله ای در معتادان
zip
اکتبر 13, 2017

پایان نامه بررسی مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی بازداری رفتاری وسبکهای مقابله ای در معتادان


پایان نامه بررسی مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی بازداری رفتاری وسبکهای مقابله ای در معتادان,دانلود پایان نامه بررسی مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی بازداری رفتاری وسبکهای مقابله ای در معتادان,خرید پایان نامه بررسی مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی بازداری رفتاری وسبکهای مقابله ای در معتادان

پایان نامه بررسی مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی بازداری رفتاری وسبکهای مقابله ای در معتادان

پایان-نامه-بررسی-مقایسه-سبکهای-هویت-وسیستمهای-فعال-سازی-بازداری-رفتاری-وسبکهای-مقابله-ای-در-معتادان

پایان نامه حاضر با عنوان بررسی مقایسه سبکهای هویت و سیستمهای فعال سازی بازداری رفتاری وسبکهای مقابله ای در معتادان وافراد بهنجار از سری پایان نامه های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی بالینی در 161 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

قسمتهایی کوتاه از متن:


چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبکهای هویت وسبکهای مقابله ای وسیستم های فعال سازی /بازداری رفتاری در معتادان وافراد بهنجار انجام شد.روش مورد استفاده ،علی- مقایسه ای وابزار تحقیق، شامل پرسشنامه سبکهای هویت برزونسکی ،راهبردهای مقابله ای با استرس(CISS) اندلروپارکر،مقیاس BAS/BIS بود.نمونه آماری تحقیق ،شامل 75 نفراز معتادان بستر ی در مراکز  اقامتی چهار گانه ترک اعتیاد شهر اردبیل(آزادی ،تولد دوباره سبلان ،همیاران سلامت پاک،آرمان سبز)  و تعداد 75 نفرافرادبهنجار که به روش تصادفی،انتخاب شد که بوسیله ابزار های پژوهش سنجش شدندو برای حلیل اطلاعات از نرم افزار spss و برای تحلیل فرضیات از تحلیل واریانس چند متغیره مانوا استفاده شد نتایج بدست آمده نشان داد که تفاوت معناداری بین سبک های هویت، سبک های مقابله ای و سیستم های فعال سازی/ بازداری رفتاری در معتادان و افراد بهنجار می باشد در نتیجه می توان چنین گفت که سبک های ، هویت سردرگم و سبك مقابله اي هيجان مدار از جمله متغیرهای روانشناختی منفی هستند که می تواند تاثیر زیادی بر مصرف مواد داشته باشند، بنابراین نیازمند برنامه ریزی مناسب و جامع جهت تعدیل و اصلاح این متغیرها می باشد.

مقدمه
اعتیاد  به مواد مخدر، بیماری روانی عودکننده و مزمنی است که توام با اختلالات انگیزشی شدید و از دست دادن تسلط رفتاری است و منجر به ویرانی شخصیت می شود. میلیون ها انسان از این اختلال رنج می برند که اغلب با دیگر بیماری های روانی بروز و ظهور یافته و هزینه های اقتصادی و اجتماعی گوناگونی را بر جامعه تحمیل می کند.درسراسر جهان تعدادمصرف کنندگان مواد 190میلیون نفر می رسند ،آمار رسمی ،تعداد معتادان کشور را 1-2میلیون نفر با میانگین سنی 18سال ذکر می کند این درحالی است که 11میلیون نفر از جمعیت کشوربا مشکل اعتیاد خود واطرافیان مواجه هستند(شفیعی،رهگذر،2004،ضیا الدین وزارع زاده وحشمتی ،1385 به نقل از حمیدکاظمی ،سپیده مرتضوی،1393 )
چندین دهه تحقیق و پژوهش به اثبات رسانیده است که مصرف مواد مخدر، کارکرد طبیعی قشر پاداش‌دهی مغز را مورد آسیب قرار داده و مصرف مداوم مواد مخدر باعث انحراف در عملکرد سیستم پاداش‌دهی مغز می‌شود.چنین انحرافاتی در بافت‌های مغزی، انتقال دهنده های عصبی و سطوح ناحیه‌ای پردازش اطلاعات مغز به دنبال مصرف مواد مخدر ظاهر می شود که هم در نمونه ی حیوانی و هم در انسان به اثبات رسیده است.
علاوه بر آن، این که چرا در برخی افراد معتاد اختلالات روانی گسترش می یابند واضح نیست. روند رو به افزايش مصرف مواد در بين نوجوانان بسيار نگران كننده است، زيرا اكثر  نوجوانان كه مصرف مواد را در سالهاي اوليه نوجواني آغاز مي كنند به مصرف اين مواد درسالهاي آينده ادامه مي دهند كه ميزان مصرف و مشكلات مرتبط با آن نيز افزايش  مي يابد ( محمد خاني، 1385).
نوجواني غالبا بعنوان يك دوره مهم روانشناختي توصيف شده است. در طول نوجواني افراد، نوعا با دامنه گسترده اي از رفتارها و الگوهاي سبك زندگي روبرو ميشوند(پور چناری وگلزاری1387). اين فرايند بعنوان بخشي از فرايند طبيعي جدايي از والدين، رشد حس خودمختاري و استقلال و ايجاد هويت  شخصي براي عملكرد سودمند در دوران بزرگسالي رخ ميدهد. فشارها و استرس هاي دوران نوجواني خطراتي مانند سيگاركشيدن ومصرف مشروبات را افزايش مي دهند.(بوتوین  وبوتوین به نقل از  لوینسون ،رویز ،میلمن ،لانگرود ،1997).
هر چند که همه نوجوانان این مراحل رشد را به نسبت یکسان وبطور موفقیت آمیز طی نمی کنند .برخی از نوجوانان به هویت یکپارچه دست می یابند ،در حالی که برخی از نوجوانان در وضعیت هویتی سردرگمی می مانند . همچنين نوجوانان ممكن  است به مصرف مواد مشغول شوند زيرا مواد براي آنها معنايي از ايجاد مسئوليت مشترك با گروه مرجع خاص، طغيان در برابر اقتدار والدين يا ايجاد هويت فردي شان فراهم مي كند.
بر اساس مطالعات انجام شده 4درصد از افراد زیر 15سال و4/24درصد در سنین 19-15سالگی ودر کل3/56درصد در سن زیر 24سالگی مصرف مواد مخدر را شروع کرده اند (معاونت امور فرهنگی وپیشگیری سازمان بهزیستی ،1378)مطالعه دیگر میزان شیوع سوءمصرف مواد  در دانش آموزان ایران را 7/5درصد گزارش کرده است (موسوی 1379،به نقل از اللهوردی پور وهمکاران 1384).   یکی از عواملی که در پژوهش های متعددی موثر بودن آن مورد تایید قرار گرفته، سبک های مقابله ای  است.واین یکی از متغییر های موثر بر سلامت روانی در دوره نوجوانی است که نوجوانان برای رویاروی با فشار های روانی محیط خود بکار می گیرد که البته مقابله در نوجوانان به شیوههای مختلف مفهوم پردازی واندازه گیری  شده است .
امروزه تنیدگی و استرس به بخش مهم و اجتناب ناپذیری در زندگی آدمی تبدیل شده است. بررسی ها در زمینه تنیدگی بر این نکته تاکید دارند که آنچه سلامت رفتار را با خطر روبرو می سازد خود تنیدگی نیست بلکه شیوه ارزیابی فرد از تنیدگی و روش های مقابله و مدیریت تنیدگی می باشد (نیکل  و اگل ، 2006)


فهرست
مطالب پایان نامه بررسی مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی بازداری رفتاری وسبکهای مقابله ای در معتادان به شرح زیر می باشد:
چکیده
فصل اول کلیات پژوهش   
1-1مقدمه :    3
1-2  بیان مسئله:    5
1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق    9
1-4 اهداف تحقيق:    11
1-4-1 هدف کلی تحقیق    11
1-4-2اهداف ویژه تحقیق    11
1-4-3 اهدف کاربردی تحقیق    11
1-5  فرضیه ها    12
1-6 تعریف متغییر ها    12
1-6-1هویت:    12
1-6-2سبک های هویت:    13
1-6-3 سیستم های فعال سازی /بازداری رفتاری:    16
1-6-4 سبک های مقابله ای:    17
1-6-5 راهبردهای مقابله با استرس    17
1-6-6سومصرف مواد    18
1-7 تعاریف عملیاتی:    18
1-7-1سبک های هویت:    18
1-7-2سیستم های فعال سازی /بازداری رفتاری:    18
1-7-3سبک های مقابله ای    18
فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق   
مقدمه    20
2-1اعتياد    20
2-1-1تاریخچه مواد    21
2-1-2طبقه بندي مواد    22
2-1-3 وابستگي    25
2-1- 3-1 ملاک های تشخیصی DSM_IV_TRبرای وابستگی به مواد    26
2-1-4 سوء مصرف مواد    27
2-1-4-1ملاك های تشخيصي براي سوء مصرف مواد به شرح زير مي باشد:    27
2-1-5 قطع مصرف يا ترك مواد    28
2-1-5-1 ملاک های DSM_IV_TRبرای ترک مواد:    28
2-1-6همه گير شناسي    29
2-2مصرف مواد در ایران    30
2-3 عوامل تاثیر گذار بر مصرف مواد    30
2-3-1علل فردی    30
2-3-2 عوامل محیطی و اجتماعی    32
2-3-3 مشکلات هیجانی    34
2-3-4عوامل ژنتیکی و زیستی    36
2-3-5 سیستم پاداش مغزی    37
2-4 تاثیر تعاملی مولفه های متعدد با اعتیاد    39
2-5مبنای نظری وابستگی به مواد    40
2-5-1نظریات روان پویشی    40
2-5-2نظریات روان تحلیلی    40
2-5-3 روانشناختی خود    41
2-5-4 نظریات رفتاری – شناختی    42
2-5-4-1نظریات شناختی    43
2-5-5 نظریه های یادگیری    43
2-5-5-1 نظریه یادگیری اجتماعی – شناختی    43
2-5-5-2نظریه یادگیری اجتماعی    44
2-5-6دیدگاه های مبتنی بر ویژگی های درون فردی    44
2 -5-6-1مدل بوم شناسی اجتماعی    44
2-5-6-2الگوی تحقیر خود    45
2-5-6-3یادگیری اجتماعی چند مرحله ای    45
2-5-7نظریه تعامل خانواده    46
2-5-8نظریه های یکپارچه نگر    46
2-5-8-1نظریه رفتار مشکل    46
2-5-8-2نظریه گروه همسالان:    47
2-5-8-3 الگوی آسیب پذیری    47
2-5-8-4نظریه تفسیر انتخاب عقلایی    47
2-5-9نظریه های زیستی – روانی    48
2-5-9-1 نظریه  وابستگی جسمانی اعتیاد    48
2-5-9-2 نظریه مشوق مثبت اعتیاد    48
2-5-10نظریه های اجتماعی – فرهنگی    49
2-5-10-1نظریه بی هنجاری    49
2-5-10-2نظریه انزوا طلبی مرتون    49
2-5-10-3نظریه برچسب زنی    49
2-5-11نظریات فیزیولوژیک    50
2-5-12نظریه ی سیستم انگیزشی    50
2-6 اهداف درمان وابستگی به مواد    51
2-6-1رویکردها ی درمانی وابستگی به مواد    52
2-6-2 درمان اعتیاد    52
2-6-2-1درمان دارویی    53
2-6-2-2درمان های غیر دارویی    54
2-7 سبک های مقابله اي    58
2-7-1تعريف سبک های و مهارتهاي مقابله

پایان نامه سبک های هویت,تحقیق سبکهای مقابله ای,پروژه سیستم های فعال سازی و باز داری رفتاری,پایان نامه مصرف مواد مخدر,پایان نامه بررسی مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی بازداری رفتاری وسبکهای مقابله ای در معتادان ,عوامل تاثیر گذار بر مصرف مو

 

نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

محتوای فصل دوم پایان نامه

دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت

نمونه مقدمه فصل دوم پایان نامه

نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

فصل دوم پایان نامه شامل چیست

نحوه نگارش فصل دوم پایان نامه

نیازمندی ها   , سایت آگهی رایگان

مبانی نظری در پایان نامه

 درباره نویسنده

www.lono.ir

سلام و ادب به کابران دوست داشتنی وب سایت 💠💠💠 www.lono.ir 💠💠💠 من حدود 7 ساله در کار بازار یابی و تبلیغات اینترنتی ام سایت های متعددی دارم جهت خرید بک لینک های قدرتمند برای بالا آوردن سایت شما در نتایج گوگل با کلمات کلیدی مورد نظر شما و کمک به سئو سایتتون میتونم از تجربیاتم در اختیار کاربران محترم قرار بدم 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 شاید افرادی بخواهند یک فروشگاه اینترنتی فایل و مقاله مثل ✅✔️ lonoshop.ir ✅✔️(لونوشاپ) یا همین داک لونو :دانلود مقاله داشته باشند میتونم براتون راه اندازی کنم تا بتونید صد در صد صاحب درآمد ماهیانه چند صد هزار تومان بشید . ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ جهت مشاوره در مورد راه اندازی فروشگاه فایل و همچنین تبلیغات اینترنتی با بنده در تماس باشید 🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰 آی دی تلگرام: wwwlonoir@ شماره تماس : 09214087336 یا از فرم تماس با ما در سایت نظرات پیشنهادات و درخواست های خودتونو ارسال کنید فوری پاسخ داده خواهد شد آرزوی موفقیت برای همه ایرانیان دارم پیروز و شاد باشید ❤️❤️🌺🌺

www.lono.ir 46161 نوشته در سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید