no-img
سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو

پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی - سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو


سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی
zip
اکتبر 13, 2017

پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی


پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی,دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی,خرید پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی

پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی

پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-فرهنگ-سازمانی-و-کیفیت-زندگی-کاری-با-تعهد-سازمانی

پایان نامه حاضر با عنوان
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی
از سری پایان نامه های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش صنعتی وسازمانی در 107 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

====================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
====================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی انجام گرفته است. بدین منظور نمونه ای به تعداد 200نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های فرهنگ سازمانی دنیسون و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر پاسخ دادند. طرح تحقیق از نوع همبستگی بود . تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام گرفت. یافته ها نشان داد که بین ابعاد فرهنگ سازمانی و ابعاد کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. . تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که کیفیت زندگی کاری و فرهنگ سازمانی به طور معنی داری قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشد و کیفیت زندگی کاری پیش بین قوی تری نسبت به فرهنگ سازمانی برای تعهد سازمانی می باشد. یافته ها با توجه به تحقیقات پیشی ن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مقدمه
با توجه به تغییرات و دگرگونی‌های پیوسته‌ای که سازمان ها با آن مواجه هستند اندیشمندان دانش مدیریت به این نتیجه دست یافته‌اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازمان‌ها ، منابع انسانی آن‌ها می‌باشد و به همین دلیل توجه به رابطه آنها با سازمان و دیدگاه آنها نسبت به سازمان روز به روز افزایش می‌یابد. یکی از مفاهیم مطرح در این زمینه تعهد سازمانی کارکنان می‌باشد .
ازشاخص هاي سنجش ميزان برتري سازمان ها نسبت به هم،کارکنان شاغل درآن سازمانها هستندكه ميزان وفاداري وتعهدشان باعث ميشود وظايف محوله را باكيفيت بالاتري به انجام برسانند. اين امر موجب افزايش عملكرد ، بهره وري واثربخشي سازمان مي شود.
يكي از مهم ترين مسائل انگيزشي كه امروزه با حجم گسترده اي در مطالعات روان شناسي صنعتي و سازماني در غرب گسترش يافته ، مساله تعهد سازماني  است كه در پژوهش حاضر به اين موضوع مي پردازيم .
تعهد سازمانی یک نگرش و حالت روانی است که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد ( تولايي ، باقري ، 1391 ) .
 تعهد سازمانی ‘یک نگرش درباره وفاداری کارمندان به سازمان است و یک فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می‌دهند ‘(مجیدی،1376،ص 32).
‘نيروي انساني متعهد ، خود را متعلق به سازمان مي بيند ، اهداف سازمان را در جهت اهداف خود دانسته و در تحقق آنها مي كوشد و علاوه بر بالندگي خود ، در جهت ترقي و عظمت سازمان گام برمي دارد’ . و از اين طريق سازمان به فلسفه وجودي خود نزديكتر مي شود در همين راستا هر عاملي كه تعهد و تعلق كاركنان را به سازمان افزايش دهد مهم و شايان توجه است ، كه يكي از اين عوامل فرهنگ سازماني است و يكي از متغيرهاي ما در اين پژوهش مي باشد . زيرا هنجارها و ارزشهاي  فرهنگي مورد قبول كاركنان ، تعهد آنان را به سازمان شكل مي دهد (طبرسا ، ايماني دلشاد ، 1386 ، ص 46 ).
در دهه های اخیر، فرهنگ سازمانی از موضوعات مهم پژوهشی در عرصه علم مدیريت بوده است زیرا بر طیف گسترده ای از مسایل فردی و سازمانی مانند تعهد سازمانی کارکنان، وفاداری، گردش کار و رضایتمندی اثر می گذارد.
فرهنگ يكي از مهمترين عوامل موثر بر مديريت است که ناديده گرفتن آن، عدم انسجام داخلي و عدم انطباق بيروني را به دنبال خواهد داشت.’ ضرورت توجه به فرهنگ تا جايي است كه صاحب نظران بر اين باورند، اگر قرار است در يك سازمان تغييرات اساسي و موثر به وجود آيد فرهنگ آن سازمان بايد دستخوش تغيير شود. همچنين فرهنگ موجب بالا رفتن تعهد فرد به سازمان و تداوم رويه در رفتار مي شود’ ) ملكي ، بهرامي ، غلامعلي پور ، 1387 ، ص 67).
فرهنگ سازماني بستری است ، به هم پيوسته كه اجزا سازمان را بهم می چسباند . فرهنگ هاي سازماني شالوده تاريخي دارند بدين معني كه نمي‌توان رابطه بين فرهنگ سازماني و تاريخ را از هم جدا كرد و فرهنگ سازماني بطور ناگهاني و اتفاقي بوجود نمي‌آيد . بسياري از صاحبنظران بر اين عقيده‌اند كه فرهنگ سازماني، سيستمي از استنباط مشترك است كه اعضاء نسبت به يك سازمان دارند و همين ويژگي موجب تفكيك دو سازمان از يكديگر مي‌شود  (يزدي ، 1387).
با بررسي هايي كه توسط گروهي از انديشمندان به عمل آمده فرهنگ سازماني به عنوان يكي از موثرترين عوامل پيشرفت و توسعه كشورهاي شناخته شده است و از آنجایی که کارکنان مهمترین سرمایه های سازمان هستند بنا بر این زندگی سازمانی و زندگی شخصی کارکنان مهم است و لازم و ملزوم یکدیگرند که نقش محوری در تحول سازمان ایفا می کنند.’در گذشته فقط بر زندگی شخصی کارکنان تأکید می شد، اما امروزه بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان به یکی از مهم ترین اهداف سازمان تبدیل شده است’ ( حاتمي ، مير جعفري ، مجاهدي جهرمي ، 1390 ، ص 25 ).
کيفيت زندگي كاري  يعنـي نـوع نگـرش افـراد نسبت به شغل خود و اين که تا چه ميزان اعتماد متقابل، توجه، قدرشناسي، کار جالب و فرصت‌‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاري (مادّي و معنوي) در محيط کار، توسط مديران براي کارکنان فراهم شده است. درجه کيفيت زندگي کاري درون سازمان از طريق اندازه گيری رضايت، غيبت کم؛ و انگيزه بالا در کارکنان برآورد مي‌شود.
كيفيت زندگي كاري از جمله مباحثي است كه سال هاي متمادي مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است و هنوز هم در خصوص مصاديق بارز آن اختلاف نظرهاي بسياري وجود دارد .


فهرست
مطالب پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی به شرح زیر می باشد:

چکیده         
فصل اول:کلیات
1-1مقدمه          3
1-2 بیان مساله      6
1- 3 اهمیت و ضرورت تحقیق    10
1-4 اهداف تحقیق        11
1-5 فرضیه های تحقیق     11
1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها     12
فصل دوم:  پیشینه تحقیق
مقدمه            15
2-1تعهد سازمانی     15
2-1-1 ابعاد تعهد سازمانی     20
2-1-2 انواع تعهد سازمانی     23
2-1-3 عوامل موثر بر تعهد سازمانی از دیدگاه های مختلف     26
2-1-4 دیدگاه ریچرز در مورد کانونهای تعهد سازمانی    29
2-1-5  دیدگاه بکر و بیلینگس در مورد کانون های تعهد سازمانی    29
2-2 کیفیت زندگی کاری       30
2-2-1 ماهیت برنامه های کیفیت زندگی کاری    33
2-2-2 نظریه های مختلف در مورد کیفیت زندگی کاری     37
2-2-3 اهداف کیفیت زندگی کاری     41
2-3-فرهنگ سازمانی        42
2-3-1 ویژگی فرهنگ سازمانی    48
2-3-2  انواع فرهنگ سازمانی    52
2-3-3 سطوح فرهنگ سازمانی از دیدگاه های مختلف    54
2-4 پیشینه تحقیق              57   
2-5 جمع بندی          60
فصل سوم : روش  تحقیق
مقدمه           63
3-1روش تحقیق     63
3-2جامعه آماری     63
3-3 حجم نمونه و روش نمونه گيري     63
3-4متغیرهای جمعیت شناختی        64
3-5ابزار جمع آوری اطلاعات       65
3-6روش های تجزیه وتحلیل داده ها        69
فصل چهارم : نتایج
مقدمه       71< پایان نامه فرهنگ سازمانی,پایان نامه کیفیت زندگی کاری ,پایان نامه تعهد سازمانی,پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی,ابعاد تعهد سازمانی,عوامل موثر بر تعهد سازمانی,نظریه های مختلف در مورد کیفیت زندگی کاری,فر  نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

محتوای فصل دوم پایان نامه

دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت

نمونه مقدمه فصل دوم پایان نامه

نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

فصل دوم پایان نامه شامل چیست

نحوه نگارش فصل دوم پایان نامه

نیازمندی ها   , سایت آگهی رایگان

مبانی نظری در پایان نامه

 درباره نویسنده

www.lono.ir

سلام و ادب به کابران دوست داشتنی وب سایت 💠💠💠 www.lono.ir 💠💠💠 من حدود 7 ساله در کار بازار یابی و تبلیغات اینترنتی ام سایت های متعددی دارم جهت خرید بک لینک های قدرتمند برای بالا آوردن سایت شما در نتایج گوگل با کلمات کلیدی مورد نظر شما و کمک به سئو سایتتون میتونم از تجربیاتم در اختیار کاربران محترم قرار بدم 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 شاید افرادی بخواهند یک فروشگاه اینترنتی فایل و مقاله مثل ✅✔️ lonoshop.ir ✅✔️(لونوشاپ) یا همین داک لونو :دانلود مقاله داشته باشند میتونم براتون راه اندازی کنم تا بتونید صد در صد صاحب درآمد ماهیانه چند صد هزار تومان بشید . ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ جهت مشاوره در مورد راه اندازی فروشگاه فایل و همچنین تبلیغات اینترنتی با بنده در تماس باشید 🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰 آی دی تلگرام: wwwlonoir@ شماره تماس : 09214087336 یا از فرم تماس با ما در سایت نظرات پیشنهادات و درخواست های خودتونو ارسال کنید فوری پاسخ داده خواهد شد آرزوی موفقیت برای همه ایرانیان دارم پیروز و شاد باشید ❤️❤️🌺🌺

www.lono.ir 46161 نوشته در سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید