no-img
سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو

بررسی عوامل اجتماعي موثر بر رضايت شغلي كاركنان موئسسات مطبوعاتي - سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو


سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو

ادامه مطلب

بررسی عوامل اجتماعي موثر بر رضايت شغلي كاركنان موئسسات مطبوعاتي
zip
اکتبر 13, 2017

بررسی عوامل اجتماعي موثر بر رضايت شغلي كاركنان موئسسات مطبوعاتي


بررسی عوامل اجتماعي موثر بر رضايت شغلي كاركنان موئسسات مطبوعاتي,دانلود بررسی عوامل اجتماعي موثر بر رضايت شغلي كاركنان موئسسات مطبوعاتي,خرید بررسی عوامل اجتماعي موثر بر رضايت شغلي كاركنان موئسسات مطبوعاتي

بررسی عوامل اجتماعي موثر بر رضايت شغلي كاركنان موئسسات مطبوعاتي

بررسی-عوامل-اجتماعي-موثر-بر-رضايت-شغلي-كاركنان-موئسسات-مطبوعاتي

تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل اجتماعي موثر بر رضايت شغلي كاركنان موئسسات مطبوعاتي(مطالعه موردي: روزنامه همشهري ) از سری تحقیق های رشته علوم اجتماعی میباشد. این تحقیق با گرایش جامعه شناسی در 163 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

====================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
====================================================
قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده):
     پژوهش حاضر  با هدف  بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر رضايتمندي شغلي  كاركنان روزنامه همشهري انجام و تلاش شده است تا در حد امكان تمامي جوانب  اثر گذار بر رضايت شغلي با در نظر گرفتن وي‍ژگي هاي خاص شغلي موجود در مجموعه اين روزنامه   مورد توجه قرار گيرد . برای تبیین رضایت شغلی از مدل نظری برخاسته از نظریات  تبادل اختلاف وانصاف بهره گرفته شده است. پس از نمونه گيري ،جمعاً 155پرسشنامه در سطح روزنامه همشهري بر حسب نمونه گيري انجام شده توزيع و بعد از گردآوري پرسشنامه ،اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار هاي آماري و بر اساس چارچوب نظري و مدل طراحي شده 6 متغير  اصلي :كنترل بركار ،رابطه با همكاران رابطه با سرپرست ،تعهد سازماني ،انتظارات شغلي و عدالت توزيعي(حقوق و مزايا ) طراحي و نگرش كاركنان نسبت به هريك از اين موارد ،مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. داده هاي استخـراجي در گروه هاي مختلف مورد مقايسه قرار گرفته  و در نهايت فرضيات مطرح شده مورد ارزيابي  وسنجش قرار گرفتند . در اين تحقيق 7 فرضيه اصلي مطرح گرديد كه از ميان آن ها ،رابطه بين رضايت شغلي با متغير هاي  كنترل بر كار ،همكاران ،سرپرست ،تعهد سازماني ،عدالت توزيعي وانتظارات شغلي مورد تأييد قرار گرفت و نتايج به دست آمده از نمونه مورد مطالعه در اين تحقيق قابل تعميم به كل جمعيت آماري (كل كاركنان روزنامه  همشهري  )است .متغير هاي عدالت توزيعي ،تعهد سازماني ،انتظارات شغلي  و رابطه با سرپرست به ترتيب قوي ترين همبستگي را با رضايت شغلي نشان داند.

مقدمه 
        یکی از مشخص ترین ویژگی های نظام اقتصادی جوامع امروزی ، توسعه تقسیم کار بسیار پیچیده و گوناگون است . به سخن دیگر به تعداد بیشماری مشاغل مختلف ، که افراد در آن تخصص دارند تقسیم می شود ، کار می تواند به عنوان وظایفی تعریف شود که متضمن صرف کوشش های فکری و جسمی بوده و هدفشان تولید کالاها و خدماتی است که نیازهای انسانی را برآورده می سازد . شغل یا پیشه ، کاری است که در مقابل مزد یا حقوق منظمی انجام می شود.
‘حالات روانی فرد هنگام کار کردن ، طیف وسیعی دارد که ممکن است نارضایتی شروع شود و تا غم و افسردگی و حالات شدید عصبی پیش رود و یا برعکس ، با رضایت شغلی شکوفایی استعداد و در نهایت شادمانی در حین کار همراه باشد ، این درجات و مراتب عاطفی مختلف که در حین کار بروز می کند برحسب قالب های اجتماعی و فرهنگی به صور گوناگون ظاهر می شود.کار از نظر اجتماعی در شکفتگی و تحرک تمدن ها و از نظر فردی در تحقق شخصیت فرد و سرنوشت خاص او مؤثر است’ ( توسلی،1375 : 13 ) . صرفنظر از این که شغل افراد چه باشد ، آنان نسبت به آن احســــاسات ارزیابی کننده ای دارند . آنان نسبت به مطـــلوبـیت آنـــچه که انجام می دهند نظـــری کلی دارند . خشنودی شغلی به عنوان ابزار ارزشیابی کننده شغل فرد ، بازتاب نیکویی از این احساسات و نگرش ها است که در طی 50 سال اخیر جنبه های مهم از پژوهش های سازمانی ، صنعتی و کار و شغل به شمار می آمده است .
بدون شـك ،شالـوده ثروت هر سـازماني را كاركـنان آن در قالـب دانـش ها و مهارت ها و انگيزه هايشان تشكيل مي دهند. امروزه برخورداري از چنين ثروتي از آن جهت حائز اهميت است كه در آينده منشاء اصلي برتري، در تكنولوژي جديد ريشه نخواهد داشت بلكه تابع ابتكار عمل، خلاقيت ، تعهد و توانمندي نيروي انساني خواهد بود.
گذر زمان پرشتاب واجتناب ناپذیر است. آنچه دراین میان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد توجه به عامل دیالكتیک فرهنگی است. دیالكتیک فرهنگی به معنی توجه به ریشه ها وسنتهای قومی وبومی ازیک طرف استفاده ازنوآوریها وتکنیک های جدید وجهانی از طرف دیگر است. بریدن ازریشه ها واصالت ها، بی هویتی به دنبال دارد ونتیجه توجه نکردن به تکنیکها ونو آوریها، ارتجاع وعقب ماندگی خواهد بود. اصل دیالكتیک فرهنگی در مجموع حوزه های تخصصی علوم ودر تمام جنبه های زندگی قابل پیاده شدن واجرا است. ومهمترین عامل برای پویایی ورشد به شمار می رود.
متخصصان ،نیروی انسانی را مهمترین وبنیادی ترین سرمایه هر سازمان می دانند که توسعه کارایی وبالندگی آن وابسته به کارکرد شایسته ودرست این نیرو می باشد. مدیریت سازمان برای کارا کردن نیروی انسانی باید راهبردهایی بیندیشد تا بواسطه آن رضایت شغلی بدست آید ومتبلور شود.
انتخاب روزنامه همشهری به دلیل این است که یکی از پرتیراژترین  و موثرترین  رسانه های کشور است . پژوهش  حاضر درپی عوامل موثر برمیزان رضــایت شغلی کامندان روزنامه  همشهري که یکی از جلوه های  فرهنگ و بهره وری است می باشد تا با شناخت وبه کارگیری هرچه بیشتر این فنون درسازمان به نحو مطلوبتری به اهداف برسیم. و اين روزنامه  بتواند خودش را با شرایط متغیر محیطی سازگار نماید وبتواند جوی به وجود آورد که با کمک کارکنان که با میل ورغبت بدون اعمال زور است مشکلات سازمان راحل كند .


فهرست مطالب بررسی عوامل اجتماعي موثر بر رضايت شغلي كاركنان موئسسات مطبوعاتي به شرح زیر می باشد:
چکیده
فصل اول :كليات طرح   

1-1:مقدمه    2
1-2:بیان مسأله    3
1-3: هدف هاي تحقیق    6
1-4: ضرورت و اهمیت تحقیق    7
1-5: سئوالات تحقیق    9
1-6:  فرضیه های پژوهش    9
1-7 قلمرو تحقیق    11
1-7-1 قلمرو موضوعی    11
1-7-2 قلمرو زمانی    11
1-7-3 قلمرو مکانی    11
فصل دوم : پيشينه و ادبيات پژوهش و چارچوب نظري   
2-1:مروري بر تحقیقات انجام شده در خارج از کشور :    13
2-2: مروري بر تحقیقات انجام شده در داخل کشور :    25
2-3:نتیجه گیری از تحقیقات پیشین    32
(2-3-1)عوامل سازماني:    33
(2-3-2)عوامل محيطي:    33
(2-3-3) ماهيت كار :    34
(2-3-4)عوامل فردي:    34
(2-3-5)عوامل اجتماعي:    35
2-4: مباني نظري پژوهش    37
2-4-1-نظريه هاي روانشناسي اجتماعي    38
(2-4-1-1) نظریه گروه مرجع    38
(2-4-1-2) نظریه نفوذ اجتماعی     39
2-4-2- نظريات جامعه شناسي    40
(2-4-2-1) نظریه بیگانگی نسبت به کار    40
(2-4-2-2)ديد گاه هومنز    43
(2-4-2-3) قفس آهنين ماكس وبر    46
(2-4-2-4) تقسيم كار اجتماعي دوركيم    50
(2-4-2-5)ديدگاه  گئورگ زيمل    56
(2-4-2-6) نظريه قشر بندي كاركردي    59
(2-4-2-7) تالکوت پارسونز    61
2-5- جمع بندی  نظریه های رضایت شغلی    64
2-6: چارچوب نظری و نظریه های مورد استفاده در این تحقیق    67
2-7 :مدل تحلیل    69
فصل سوم: روش تحقيق   
3-1:مقدمه    73
3-2:روش تحقيق    74
3-3 :تعاريف نظري و عملياتي متغيرها    75
(3-3-1) تعریف نظری و عملی متغیر وابسته تحقیق    75
(3-3-2) تعریف نظری و عملی متغیر هاي مستقل تحقیق    76
3-3-2-1 :کنترل بر کار    76
3-3-2-2:عدالت توزیعی    76
3-3-2-3:انتظارات شغلی    77
3-3-2-4:تعهد سازمانی    77
3-3-2-5: نحوه سرپرستی    78
3-3-2-6: همکاران شغلی    78
3-3-2-7 :متغیرهای شخصی    78
3-4:روش تحليل داده ها    78
3-5:واحد تحليل    78
3-6:جمعيت آماري    79
3-7: تعيين حجم نمونه    79
3-8:شيوه نمونه گيري    79
3-9:پايايي    80
3-10: اعتبار    81
فصل چهارم  : تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق   
4-1-آمار توصيفي    83
4-2-آزمون فرضيات    111
4-2-1) همبستگي    111
4-2-3 ) رگرسیون    117
4-2-3-1:  رگرسیون در کارکنان    119
فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادها   
5-1-نتيجه گيري    123
5-2- پيشنهادها    128
5-3- پيشنهادها براي تحقيقات آينده    133
5-4- محدوديت ها  و مشكلات تحقيق    134
پرسشنامه    136
منابع    146


دانلود فایل

پایان نامه رضايت شغلي ,تحقیق عدالت توزيعي,مقاله انتظارات شغلي ,پایان نامه تعهد سازماني,بررسی عوامل اجتماعي موثر بر رضايت شغلي كاركنان موئسسات مطبوعاتي,عوامل سازماني,عوامل اجتماعي,نظريه هاي روانشناسي اجتماعي,نظريات جامعه شناسي,نظریه های رضایت

 

نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

محتوای فصل دوم پایان نامه

دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت

نمونه مقدمه فصل دوم پایان نامه

نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

فصل دوم پایان نامه شامل چیست

نحوه نگارش فصل دوم پایان نامه

نیازمندی ها   , سایت آگهی رایگان

مبانی نظری در پایان نامه

 موضوعات :
علوم اجتماعی

درباره نویسنده

www.lono.ir

سلام و ادب به کابران دوست داشتنی وب سایت 💠💠💠 www.lono.ir 💠💠💠 من حدود 7 ساله در کار بازار یابی و تبلیغات اینترنتی ام سایت های متعددی دارم جهت خرید بک لینک های قدرتمند برای بالا آوردن سایت شما در نتایج گوگل با کلمات کلیدی مورد نظر شما و کمک به سئو سایتتون میتونم از تجربیاتم در اختیار کاربران محترم قرار بدم 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 شاید افرادی بخواهند یک فروشگاه اینترنتی فایل و مقاله مثل ✅✔️ lonoshop.ir ✅✔️(لونوشاپ) یا همین داک لونو :دانلود مقاله داشته باشند میتونم براتون راه اندازی کنم تا بتونید صد در صد صاحب درآمد ماهیانه چند صد هزار تومان بشید . ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ جهت مشاوره در مورد راه اندازی فروشگاه فایل و همچنین تبلیغات اینترنتی با بنده در تماس باشید 🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰 آی دی تلگرام: wwwlonoir@ شماره تماس : 09214087336 یا از فرم تماس با ما در سایت نظرات پیشنهادات و درخواست های خودتونو ارسال کنید فوری پاسخ داده خواهد شد آرزوی موفقیت برای همه ایرانیان دارم پیروز و شاد باشید ❤️❤️🌺🌺

www.lono.ir 46161 نوشته در سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید