no-img
سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو

بررسی رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان - سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو


سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو

ادامه مطلب

بررسی رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان
zip
اکتبر 13, 2017

بررسی رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان


بررسی رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان,دانلود بررسی رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان,خرید بررسی رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان

بررسی رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان

بررسی-رابطه-بین-رهبری-معنوی-و-هوش-اخلاقی-با-تعهد-سازمانی-در-بین-کارکنان

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش صنعتی و سازمانی در 124 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392می باشد.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی
می باشد. جامعه مورد مطالعه،شامل تمامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392
می باشد.با توجه به اینکه تعداد کل کارکنان 200نفر می باشد، حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گيري  تصادفی ساده132 نفرانتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل سه پرسشنامه  هوش اخلاقی کیل و جوردن (2011) ، تعهد سازمانی آلن و مایر(1991) و رهبری معنوی فرای و همکاران (2005)  بوده است.جهت تجزيه و تحليل از روشهاي آمار توصيفي(ميانگين و انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگي و رگرسيون استفاده شده است که نتایج نشان داد : بین ابعاد رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.ابعاد رهبری معنوی و ابعاد هوش اخلاقی قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشند. ضمن اینکه در بین متغیرهای ابعاد رهبری معنوی و ابعاد هوش اخلاقی، متغیر توانایی در بخشش اشتباهات دیگران نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای تعهد سازمانی می باشد.

مقدمه
تعهد را می توان پذیرش پیمان و قرارداد دانست که فرد خود را ملزم به انجام آن می داند. موضوع تعهد در دو دهه اخیر توجه قابل ملاحظه ای را در مطالعات سازمان به خود جلب کرده است . مدیران باید به شیوه ای عمل کنند که کارکنان با شوق وعلاقه کار کنند ونسبت به سازمان خود متعهد باشند (کشاورز، 1387). مطالعات مختلف در سازمان های صنعتی، نظامی و آموزشی و کاری نشان می دهد، برای اینکه کارکنان بتوانند کارایی بیشتر و تمایل قوی تر به ماندن در شغل خود داشته باشند، باید علاوه بر این که خشنودی بالایی از شغل خود داشته باشند، از دلبستگی نیز برخوردار باشند و احساس تعهد بالایی به انجام وظایف خود نمایند که این خود موجب احساس مسئولیت، درک عمیق از شغل و از خود گذشتگی می شود (جمشیدیان، 1386). چاتمن و اورایلی  (1986) تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزشهای یک سازمان، به خاطر خود سازمان و دور از ارزشهای ابزاری آن(یعنی وسیله ای برای دست یابی به اهداف دیگر)تعریف می کنند(کشاورز ،1387).
تعهد سازمانی نقش مهمی در اثر بخشی و کارایی سازمان دارد و در کوتاه مدت باعث دستیابی به اهداف خود می شود و در بلند مدت باعث رشد و تکامل سازمان و حفظ و بقای آن می شود. عملکرد شغلی در گسترش و رقابت با سازمان های دیگر در بازار رقابتی بسیار مؤثر است.هيچ سازماني نمي تواند موفق شود مگر اين كه اعضا و كاركنان سازمان نسبت به آن نوعي تعهّد داشته باشند و در جهت تحقيق اهداف آن تلاش می کند. تعهّد  سازماني  نوعي ارتباط نگرشي- رفتاري به اهداف و رسالت هاي سازمان است .تعهّد سازماني مستلزم وجود عوامل مختلف شخصي، سازماني، و محيطي است كه بعضاً تحت كنترل مديران قراردارند. ايجاد تعهّد سازماني يك فرايند نظام مند است كه تحول جنبه هاي مختلف سازمان از جمله طرح مشاغل ، شيوه رهبري (ارتباطات رهبر با اعضاي سازمان) ، و ساختار سازمان را ايجاد مي كند(ساروخانی،1376).
 امروزه می توان گفت عومل مختلفی در تعهد سازمانی نقش دارد که این عوامل عبارتند از: رهبری ، ساختار ، هوش ،یکی از این عوامل رهبری معنوی  است. با ورود معنويت به عرصه سازمان و مديريت به عنوان چالش قرن بيست و يكم مديران و رهبران سازمان‌ها به خصوص نهادهاي آموزشي بايد الزاماً با اين پديده نوپا دست و پنجه نرم كنند. نقش رهبران معنوي تحريك و برانگيختن كاركنان با استفاده از چشم‌انداز معنوي و ايجاد زمينه‌هاي فرهنگي براساس ارزش‌هاي انساني مي باشد تا كاركناني توانمند، داراي بهره‌وري بالا، متعهد و با انگيزه را تربيت و پرورش دهند. هدف رهبري معنوي اين است كه نيازهاي معنوي رهبر و پيروان را براي بقا معنويت و سعادت معنوي از طريق احساس عضويت و معنا در كار براي خلق بينش و بصيرت و هم‌خواني ارزشي در سطوح فردي- تيمي و سازماني تحقق بخشد(فراي ، 2005).
از طرف دیگر هوش اخلاقی هم نقش بسزایی در تعهد سازمانی دارد.هوش اخلاقي  را ظرفيت وتوانايي درك درست از خلاف، داشتن اعتقادات اخلاقي قوي و عمل به آن ها و رفتار درجهت صحيح و درست تعريف مي كند. هوش اخلاقي، هوش حياتي براي همه انسان ها است (نقطه عطفي براي تمام هوش ها محسوب مي شود)، به دليل اينكه هوش اخلاقي اشكال ديگرهوش را به انجام كارهاي ارزشمند هدايت مي كند. اعمال و رفتارهاي اخلاقي و ارزشي مديران، نظير رفتارهاي منصفانه، صادقانه واحترام آميز از طريق ساز وكارهاي مطرح در حوزه نفوذ و تأثيراجتماعي بر احساسات و نگرشهايي نظير رضايت، تعهد و وفاداري و همچنين بر ادراكاتي نظير اعتماد و عدالت ادراك شده كاركنان تأثيرگذار است.اين رفتارها در حقيقت همان اصول هوش اخلاقي مي باشند و مديران با رعايت اين اصول كه موجب خلق اعتماد دركاركنان سازمان مي شود،گامي بزرگ در جهت رسيدن به اهداف سازمان خود بر مي دارند. هدف هوش اخلاقي اين است كه هويت فرد را حفظ مي كند، و نه تنها از هويت فردي بلكه از هويت گروه و هويت اجتماعي حمايت مي كند. هوش اخلاقي به زندگي فرد هدف مي دهد و رفتار مناسب را تقويت مي كنداین تحقیق می تواند به شناخت ودرک بیشتر مفهوم، ابعاد و سایر عوامل مرتبط با تعهد سازمانی   منجر شود در ضمن از چهار چوب مورد استفاده و یافته های این تحقیق می توان در رفع بسیاری از مشکلات و معضلاتی بهره جست که در عصر رقابتی و پر تلاطم  امروز تنها با تعهد سازمانی  به عنوان مزایای رقابتی در سازمان هاي نوین قابل حل می باشد(قنصوری ،1393) .
بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت هوش اخلاقی و رهبری معنوی  محقق قصد دارد که در این پژوهش به بررسی تبیین رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بپردازد .

فهرست مطالب بررسی رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان به شرح زیر می باشد:
چکیده           
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-مقدمه             
1-2-بیان مسأله          
1-3-اهمیت و ضرورت                     
1-4-اهداف تحقیق             
1-5-فرضیه های پژوهش                 
1-6-سئوال پژوهش                      
1-7-تعاریف نظری             
1-7-1-رهبری معنوی            
1-7-2-هوش اخلاقی            
1-7-3-تعهد سازمانی     
1-7-4-تعاریف عملیاتی           
1-8-1-رهبری معنوی             
1-8-2-هوش اخلاقی        
1-8-3-تعهد سازمانی             
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1-مبانی نظری متغیرها                
2-1-1-تعریف تعهد سازمانی             
2-1-1-1-ويژگيهاي شخصي موثر بر تعهد سازماني                        
2-1-1-2-خصوصيات شغلي و تعهد سازماني                     
2-1-1-3- تاثير روابط گروهي و رابطه با رهبر بر تعهد سازماني               
2-1-1-4-ويژگيهاي سازمان و تعهد سازماني     
2-1-1-5-انواع تعهد                      
2-2-مبانی نظری هوش اخلاقی                
2-2-1-تاريخچه هوش                   
2-2-2-انواع هوش از ديدگاه روان شناسان            
2-2-3-هوش معنوي        
2-2-4-هوش فرهنگي                    
2-2-5-هوش مصنوعي       
2-2-6-هوش سازماني           
2-2-7-هوش اخلاقی               
2-2-8-تعریف هوش اخلاقی            
2-2-9-هفت فضليت هوش اخلاقي           
2-2-10-هفت اصل ضروري هوش اخلاقي                    
2-2-11-اصول هوش اخلاقي بوربا از ديدگاه اسلامي               
2-3-12-اصول هوش اخلاقي در مديريت      
2-3-تعریف رهبری          
2-3-1تعریف سبک رهبری                 
2-3-2-مروری بر روند تکاملی سبک های رهبری                  
2-3-3-نظریه های رهبری              
2-3-4-نظریه های نوین رهبری          
2-3-5-تعریف معنویت                
2-3-6-سازمان‌هاي معنوي                
2-3-7-رهبری معنوی                   
2-3-8-عناصر تشيكل دهنده‌ رهبري معنوي               
2-3-9-ويژگي‌هاي رهبران  معنوي              
2-4-پیشینه پژوهش                
2-4-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور             
2-4-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور         
2-5-جمع بندی             
الگوی مفهومی تحقیق                    
فصل سوم: روش کار و تحقیق
3-1-روش تحقیق             
3-2-جامعه آماری ، روش و نمونه آماري                 
3-3-ابزار گرد آوری اطلاعات          
3-3-1-پرسشنامه تعهد سازمانی                 
3-3-2-پرسشنامه رهبری معنوی         
3-3-3-پرسشنامه  هوش اخلاقی             
3-4-روش تجزیه و تحلیل داده ها                  
3-5-ملاحضات اخلاقی         
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-آمار توصیفی                      
4-1-1-بررسی توصیفی نمرات رهبری معنوی و ابعاد آن                     
4-1-2-بررسی توصیفی نمرات تعهد سازمانی                   
4-1-3-بررسی توصیفی نمرات هوش اخلاقی و ابعاد آن                       
4-2- آمار استنباطی                 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-خلاصه پژوهش               
5-2-بحث و نتیجه گیری                
5-3-محدودیت های پژوهشی                
5-3-1-محدودیت های در اختیار محقق          
5-3-2-محدودیت های خارج از اختیار محقق                     
5-4-پیشنهاد های تحقیق                      
5-4-1-پیشنهادهای کاربردی            
5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی                    
منابع و ماخذ
فهرست منابع فارسی               
فهرست منابع انگلیسی                  
پیوست
پرسشنامه ها            
چکیده انگلیسی      

دانلود فایل

تحقیق هوش اخلاقی,مقاله رهبری معنوی,تعهد سازمانی,بررسی رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان,ويژگيهاي سازمان و تعهد سازماني,مبانی نظری هوش اخلاقی,تعریف هوش اخلاقی,تعریف سبک رهبری,نظریه های نوین رهبری,ويژگي‌هاي رهبر

 

نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

محتوای فصل دوم پایان نامه

دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت

نمونه مقدمه فصل دوم پایان نامه

نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

فصل دوم پایان نامه شامل چیست

نحوه نگارش فصل دوم پایان نامه

نیازمندی ها   , سایت آگهی رایگان

مبانی نظری در پایان نامه

 درباره نویسنده

www.lono.ir

سلام و ادب به کابران دوست داشتنی وب سایت 💠💠💠 www.lono.ir 💠💠💠 من حدود 7 ساله در کار بازار یابی و تبلیغات اینترنتی ام سایت های متعددی دارم جهت خرید بک لینک های قدرتمند برای بالا آوردن سایت شما در نتایج گوگل با کلمات کلیدی مورد نظر شما و کمک به سئو سایتتون میتونم از تجربیاتم در اختیار کاربران محترم قرار بدم 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 شاید افرادی بخواهند یک فروشگاه اینترنتی فایل و مقاله مثل ✅✔️ lonoshop.ir ✅✔️(لونوشاپ) یا همین داک لونو :دانلود مقاله داشته باشند میتونم براتون راه اندازی کنم تا بتونید صد در صد صاحب درآمد ماهیانه چند صد هزار تومان بشید . ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ جهت مشاوره در مورد راه اندازی فروشگاه فایل و همچنین تبلیغات اینترنتی با بنده در تماس باشید 🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰 آی دی تلگرام: wwwlonoir@ شماره تماس : 09214087336 یا از فرم تماس با ما در سایت نظرات پیشنهادات و درخواست های خودتونو ارسال کنید فوری پاسخ داده خواهد شد آرزوی موفقیت برای همه ایرانیان دارم پیروز و شاد باشید ❤️❤️🌺🌺

www.lono.ir 46161 نوشته در سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید